انتخابات پیش‌رو فرصتی ایجاد کرده تا دوباره جامعه قدرت خود را به روشی مسالمت آمیز به همگان نشان دهد

رئیس کمیته بانوان ستاد دکتر پزشکیان در استان فارس گفت: انتخابات پیش‌رو فرصتی ایجاد کرده تا دوباره جامعه قدرت خود را به روشی مسالمت آمیز به همگان نشان دهد.
به گزارش خبرپارسی، مریم سروش در جمع خبرنگاران اظهارداشت: آینده از کنش یا بی عملی ما متاثر می‌شود اما آنگونه که امروز فکر می‌کنیم و امید داریم در آینده تبدیل به واقعیت اجتماعی خواهد شد.
وی افزود: راهی که در پیش است بسیار طولانی و دشوار است و پایداری و ممارست بسیار می‌خواهد امامی‌دانیم که کنشگری زنان و جوانان بسیار موثرتراز هر گروه اجتماعی دیگری است.
رئیس کمیته بانوان ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان در استان فارس معتقد است هیچ راهی جز کنشگری مدنی، قوی کردن زیست انجمنی جامعه و گفت‌وگوی مستمر همه گروه‌های اجتماعی ایران برای رسیدن به آینده‌ای روشن وجود ندارد.
سروش خاطرنشان کرد: نباید از مصادره میزان مشارکت به نفع گروه خاصی ترس داشت؛ چون معنای هر رای مشخص است و هم مردم و هم جهان پیام و معنای آن را درک می‌کنند. همانطور که در انتخاباتهای گذشته پیام رای دادن یا رای ندادن به خوبی درک شده و تبلیغات یا تفسیرهای یکسویه بر رفتار گروه‌های داخل یا خارج سایه نیانداخته و هیچ کس را فریب نداده است.
وی با تأکید بر لزوم کنش‌گری بانوان در جامعه عنوان کرد: اکنون زنان که همواره و بخصوص در دو سال گذشته و با شعار بلند زن زندگی آزادی پیشرو تحولات اجتماعی ایران بوده‌اند تلاش خواهند کرد، نقش خود را در آینده ایران بازی کنند.
رییس کمیته بانوان ستاد دکتر پزشکیان در استان فارس  با بیان اینکه زندگی حکایت از زیست جهان انسانی و آزادی دارد که اکنون با دست اندازی سیستم رسمی اقتصادی و سیاسی محدود شده و در تنگنا قرار گرفته و نیاز به نفس کشیدن و آزادی دارد، تصریح کرد: آزادی، مطلوب و هدف همه جنبشهای انسانی، حق اساسی انسانها و جوامع و مهمترین روش رسیدن به زندگی و خود آزادی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.