روزمرگی آفت آرمان خواهی و تغییر است

خبرپارسی – عضو شورای شهر شیراز گفت: روزمرگی آفت آرمان خواهی و تغییر است

مهدی حاجتی روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت در نطق پیش از دستور جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز با بیان اینکه ، دیر یا زود اکثریت مسئولین امر دچار روزمرگی و فشار های ناشی از کار می شوند، و خواب می بینند که در حال مدیریت اند، افزود: در اینحالت است که آرمان های تغییر خواهی و شعار های آرمانی آنان رو به فراموشی می گذارد، افزود: باید دستان بسته مان را از زنجیرهای خواب آزاد کنیم و از خود سوال کنیم، از متر و معیار هایمان پرسش کنیم و نسبت خود را با تحقق هر یک به روشنی بیان کنیم.

حاجتی با تصریح این مطلب که نسل فعلی دیگر فرصت آزمون و خطا را ندارد، نسل ما نسل جمع بندی و تصمیم قاطع است، چرا که همه ی محنت را دیده و چشیده است، ادامه داد: بنابراین امروز تنها فرصتی برای این نسل باقی مانده این است که در سه حوزه ی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تصمیمات قاطعی برای مرزبندی با جریان های نوکیسه ای که از بیت المال سیر شده اند داشته باشد. این

عضو شورای اسلامی شهر شیراز گفت: نوکیسه گی نه جریان سیاسی می شناسد و نه اعتقادی، بلکه از طریق اتصال به مراجع قدرت یک شبه ثروت افسانه ای ایجاد می کند، مراجع قدرتی که در یک سیستم رانتی- رابطه ای، منجر به آن می شوند که افراد نه بر اساس تلاش خود که بر اساس نقطه اتصال به قدرت به دروازه های فساد وارد شوند.

رئیس شورای نامگذاری شورای شهر شیراز باطرح سه سئوال زیر:

 ۱- آیا امروز به صورت قاطع تکلیف ما با سناریویی که ما آنرا تبانی ذینفعان علیه قانون می‌نامیم مشخص و روشن شده است؟ ذینفعانی که هر روزه با تبانی های خود مسیر مدیریت شهری را منحرف می کنند.

۲- تکلیف ما با نهادهای قدرت و ثروت که از بیرون برای چرخه مدیریتی شهرداری سناریو می نویسند چیست ؟

۳- چگونه است که حلقه های فساد و رانت در شهرداری یا خود را بازتولید می کنند و یا شبیه دوی امدادی تضمینی فساد را به گروه بعدی می سپارند؟ افزود:

چگونه ممکن است در یکی از رانت خیزترین معاونت های شهرداری یعنی معاونت معماری و شهرسازی از نزدیک به سه میلیون متر مربع ساخت و ساز در سال ۹۶ نزدیک به ۱.۲۰۰.۰۰۰ متر مربع آن تنها به هفت نفر برای بازبینی تعلق گرفته باشد و پس از سه هفته این معاونت به رغم مکاتبه و تذکر به شهردار حاضر به ارایه لیست این افراد نشود؟

چگونه است که با کم و زیاد کردن واژه ها در مصوبات دوره های گذشته رانتهای میلیاردی ایجاد کرده و همان حلقه ها در دوره ما مجدد در حال تکثیر خود است ؟!

چگونه است که قریب به ۱۵ سال گذشته گروههایی به جان باغات افتاده اند و علی رغم گزارش مستند و مشخص بودن نقش افراد در این فساد  هنوز هیچ برخوردی صورت نگرفته است ؟

چگونه مدیرانی که امضایشان پای این اسناد است هنوز حضور دارند ؟

نکند تبانی ذینفعان دارد خودش را بازتولید می کند ؟

از سویی دیگر به ابتذال کشاندن واژه ای چون “مجوز قانونی” یکی از بزرگترین خیانتها بوده است.

او با تاکید بر اینکه، همه میدانند به عنوان مثال ضوابط میراثی در محدوده های تاریخی چگونه است، گفت:  اما می بینیم برای هتلی مثل هتل آسمان بر خلاف ضوابط شهرداری و میراثی مجوز صادر شده است . همینکه شاکی می شوید استناد میکنند به مجوزهای قانونی، اما کسی نمی پرسد اگر مدیری فساد کرده است و داشته های این شهر را چوب حراج زده و مجوز بر خلاف ضوابط صادر نموده است چه باید کرد ؟!

آیا صدور یک مجوز بر خلاف ضوابط میراثی و شهری چیزی غیر از تبانی ذینفعان است ؟

در چنین موضوعاتی چه کسی قرار است فریادرس مردم و حق آنان به شهر شود ؟

حاجتی سپس استاندارفارس و مسئولین نظارتی را مخاطب قرار داد وگفت:  استاندار پاسخ دهد، قرار است نحوه ورودشان به این فساد در سطح حاکمیت مرکز استان چگونه باشد؟

نهادهای نظارتی و امنیتی و قضایی به مردم گزارش دهند تا کنون چند مدیر را بازداشت کرده اند ؟

مگر می شود این حجم از فساد شهرها را درنوردیده باشد و مردم صلاحیت شنیدن چنین گزارشاتی را نداشته باشند ؟

این عضو شورای شهر شیراز در ادامه افزود: بنده به نمایندگی از مردم بویژه از استاندار محترم  و ریاست محترم دادگستری درخواست دارم در این خصوص با مردم سخن بگویند و این اعتماد فروپاشیده اجتماعی را بازیابدو گفت: آیا امروزه انگونه که رای معنادار مردم به لیست امید شهر شیراز ایجاب می کرده است، در مدیریت اقتصادی، اجتماعی و فرهنکی شهر شیراز، شاهد تغییر رویکرد اساسی هستیم؟

حاجتی به انتظارات مردم از شورای پنجم در خصوص مباحث فرهنگی اشاره کرد و گفت: در حوزه ی فرهنگی، آیا می توان تغییر رویکرد را به صورت ملموس مشاهده کرد؟

او پوشش برخی بیلبوردهای شهر را ناشی از ارعاب فضای پوپولولیستی و ریا کارانه دانست و گفت: اگر ریاکاری ره به جایی می برد که ریاکاران این سرزمین را گلستان کرده بودند .

رئیس شورای نامگذاری شورای شهر شیراز در پایان با بیان اینکه: قرار نیست ما به خوانش جریانهایی انحصارطلب تن دهیم، افزود:  مردم برای ایستادگی در برابر چنین رویه ای به ما اعتماد کردند و اگر قرار بر ادامه روند پیشین بود که یک صبح تا شب را پای صندوق های رای نمی ایستادند، مگر دوستان برای به قهقرا بردن فرهنگ عمومی جامعه توسط سیاست های آمرانه دهه های گذشته پاسخی دارند که شما نگران پاسخ به آنان هستید ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.