حزب اسلامی کار استان فارس:شرکت درراهپیمایی ۲۲ بهمن امسال تحقق عینی وحدت جامعه را در پیش خواهدداشت

خبر پارسی – حزب اسلامی کار استان فارس با صدور بیانیه ای  ضمن دعوت از عموم مردم این استان برای شرکت درراهپیمایی ۲۲ بهمن ، شرکت در راهپیمایی سالگردپیروزی انقلاب اسلامی راعاملی برای  تحقق عینی  وحدت در جامعه دانست.

دربیانیه این حزب که نسخه ای از آن به خبر پارسی ارسال شده، آمده است:حزب اسلامی کارکه میراث گرانبهای شهیدان والامقامی چون شهیدبهشتی و باهنر وبرزگانی چون مقام معظم رهبری و آیت الله هاشمی رفسنجانی است ،با اعتقاد بر این اصل که توسعه و تحکیم آزادی های سیاسی و دفاع از آزادی احزاب، اجتماعات، قلم نویسان، افزایش آگاهی های لازم جهت تامین مشارکت اجتماعی لایه های مختلف جامعه و تقویت فرهنگ بردباری سیاسی  می تواندزمینه ساز جامعه ای پویادرگستره پهناورایران اسلامی باشد،ازعموم مردم فارس برای شرکت در این راهپیمایی دعوت به عمل می آورد.

دربخش دیگری از این بیانیه آمده است،اعضای شاخه های مختلف حزب اسلامی کار استان فارس،همچون دیگرروزهای سرنوشت سازدرطول تاریخ انقلاب دوش به دوش اقشار مختلف جامعه در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت می کنند تا ثابت کنندکه وحدت اصل جدانشدنی دلسوزان واقعی نظام درتصمیم سازی ها و تصمیم گیری هاست.

دربخش دیگری ازاین بیانیه آمده است:حزب اسلامی کار با اعتقادراسخ  بر این موضوع که حفظ استقلال ، امنیت و تمامیت ارضی کشور از طریق نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری در سیاست خارجی و روابط بین المللی، دفاع از حقوق بشر و کرامتهای والای انسانهاو داشتن روابطی دوستانه و صلح آمیز با دولت ها ی جهان  می تواندبه عنوان اصول پیروی کننده از شعار های اولیه انقلاب اسلامی ،یادآورفرمایشات معمار کبیر انقلاب باشد،ازتمامی احزاب،گروه ها و سلایق مختلف سیاسی می خواهد تا بافراهم نمودن شرایط مشارکت تمامی اقشارمردم در راهپیمایی این روزبزرگ،ازبروزبرخی کج سلیقگی های سیاسی که منجربه انحصاردرآمدن انقلاب اسلامی که حاصل خون هزاران شهید گلگون کفن است توسط برخی گروه ها جلوگیری کنند.

درادامه این بیانیه آمده است: در شرایط کنونی که تحقق شعارهای ناب انقلاب اصلی ترین مطالبه  ملی است و بازگشت به روح مردم سالاری انقلاب اسلامی وتوجه به خواست و مطالبات بحق مردم می تواندمانعی عظیم درمقابل تندروی های سیاسی و به حاشیه راندن سرمایه های انقلاب گرددبجاست تا متولیان برگزاری این راهپمایی با توجه ویژه به نمادهای وحدت آفرین زمینه سازوحدت واقعی درجامعه باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.