کیفرخواست رییس جمهورحقوقدان ازرییس جمهورقبل / حالا ۱۰۰ روز است که احمدی نژاد رفته

*محمدجوادشلتوک کار

هرچندگزارش رییس جمهور ازعملکرد۱۰۰ روزه ی دولت تدبیر و امید،شفاف سازی عمومی را در جامعه ایجاد کرد تا مردم نجیب ایران بیش از پیش ازعملکرد دولتی که ثروتمندترین دولت محسوب می شدآگاهی یابند،اما به نظر می رسدعده ای که درطول ۸ سال گذشته یا با سیاست های احمدی نژادموافق بودندو یا تفکر احمدی نژادیسم آنهارا تشویق و ترغیب به سکوت می کردند هنوز هم به دنبال آن هستند تا با رسم نمودارهای جعلی ازاستراتژی دفاع و سکوت خوددفاع کنند.

شالوده های بی بنیاد

هیچ معمار با دانشی ساخت بنایی را روی اسکلت و شالوده ی بی بنیادتوصیه نمی کند.حال چگونه برخی حامیان دولت گذشته انتظار دارند تا دولت جدید،بنای بهبود اقتصادبیمار ایران را روی شالوده ی بی بنیاد اقتصاد لجام گسیخته ای بنا سازد که بودجه ی نصف و نیمه ای که دولت گذشته برای سال ۹۲ به ارمغان گذاشته است ،بودجه ای غیرواقعی بود ودولت جدید قبل از تدوین لایحه های جدید می بایست  در اولین قدم به دنبال ترمیم آن باشد.

روحانی دولتی را ازمدعی ایجاد عدالت اجتماعی تحویل گرفت که درثبت  رکود و تورم ، در تاریخ ۵۰سال گذشته کشور بی‌رقیب بوده است . تیم اقتصادی روحانی  در این مدت  موفق شده تورم نقطه به نقطه ۴۳درصدی را به ۳۶درصد کاهش دهد.ادعایی که برای اثباتش نیاز به تدوین هیچ لایحه ای نبوده است.

درحالی که منقدین گزارش عملکرد ۱۰۰روزه رییس جمهور برای بهبود وضعیت معیشت مردم منتظرلایحه های رنگانگ از سوی دولت بودند،تیم اقتصادی دولت در این مدت بدون حاشیه با رشدمنفی ۵/۸ درصدی دست و پنجه نرم کرد تا صندوق بین‌المللی پول پیش بینی خود را  از برآورد رشد مثبت ۳\۱درصدی اقتصاد ایران برای پایان سال ۲۰۱۴میلادی منتشرکند.

روحانی کلید پاستور را درشرایطی تحویل گرفت که بدهی دولت به سیستم بانکی بیش از ۷۴هزارمیلیارد تومان،به صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی ۶۰ هزار میلیاردتومان و به پیمانکاران و بخش های مختلف و بخش خصوصی حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان بود.ارقامی که به گفته شیخ حقوقدان ،ارقام عجیب و غریبی به نظرمی رسید.

دولت یازدهم میراث دارطرح بیمارهدفمندسازی یارانه هایی شد که منقدین امروز این طرح در مجلس ،روزی ازآن به عنوان جراحی بزرگ اقتصادی واز طراحش به عنوان رییس جمهور شجاع یادکردند و گفتند هیچ رییس جمهوری تاکنون شهامت انجام این طرح را نداشته است.

درچنین شرایطی که دولت با سدهای اقتصادی نظیر تعهددرخصوص طرح های تورم زایی همچون  مسکن مهر و وعده و وعیدهای سفرهای استانی روبروست ،چگونه انتظارمی روددولت روحانی پیگیرتدوین لایحه های مختلف باشد؟

امروز۱۰۰روزاست که احمدی نژادرفته

درچنین شرایطی برخی ها باید باورکنندکه  ۱۰۰روزاست احمدی نژاد از پاستور رفته،همان رییس جمهوری که باشعار مهرورزی و عدالت گستری آمد اما متاسفانه چهره خوبی از الگوی مدیریت اسلامی بجای نگذاشت و باواریز۱۶ میلیاردتومان ازبیت المال به حساب شخصی خودمهرتاییدی براماتن دارنبودن خود زد و رفت.

امروز۱۰۰ روزاست که احمدی نژاد رفته اما هیچکس فراموش نمی کندکه او با هاله ی نورش مردم ساده را اغوا و اعتقادات پاک دینیشان را سرمایه راهش کرد.

امروز۱۰۰روزاست که احمدی نژاد رفته و دولت روحانی دراین ۱۰۰ روزجز اینکه نامه خوانان سفرهای استانی را که با حقوق آنچنانی بیت المال را حیف و میل می کردند به خانه فرستاد،کارهای بسیاری انجام داده است که نیازی به تدوین لایحه وجنگ تبلیغاتی نبود.کارهایی که آرامش را به زندگی مردم کوچه بازار بازگرداند.بازگشت این آرامش نه احتیاج به لایحه داشت نه مانور تبلیغاتی! این آرامش را می توان در کوچه و بازار،درنگاه های امیدوار مردمی که در تاکسی و اتوبوس همسفرت می شوند،درموج شعفی که حاصل آشتی دنیابا مردم ایران است و… رادید.فقط کافی است کمی با مردم بود.آنگاه می شود فهمیدکه گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه دولت ،مصاحبه تلوزیونی نبود،بلکه کیفرخواست یک رییس جمهورحقوقدان از رییس جمهور قبل و آن هم به خاطرآشفتگی، دزدی،خیانت و… بود.

*روزنامه نگار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.