تلاش دانش بنیانی برای کاهش جمعیت عوامل خسارت‌زا بر روی گیاهان

یک شرکت‌ دانش‌بنیان با توجه به خسارت‌ها و آسیب‌های زیادی که به واسطه استفاده از سموم شیمیایی ایجاد می‌شود تمام تلاش خود را برای تحقیق و تولید سموم گیاهی به کار گرفته‌ و نماتدکش با پایه گیاهی معرفی کرده‌ است.

 

دغدغه کشاورزان از حفظ سلامت باغات و گیاهان به واسطه وارد شدن آسیب و خسارت به باغ‌ها و مزارع همواره یکی از نگرانی‌ها و عوامل خطرزا برای حفظ سلامت محصول بوده است.

 

از این رو بهره‌گیری از نظر محققین و کارشناسان برای کاهش میزان خسارت و شناسایی بیماری و درمان آن راهکاری است که در سال‌های اخیر بهره‌برداران را ترغیب کرده که در کنار کشت و زراعت برای کاهش میزان خسارت از آن بهره ببرند اما اینکه این پیشگیری چقدر نتیجه بخش باشد و در نهایت محصول را سالم و احیا کند پرسشی است که به ذهن برخی افراد فعال در عرصه کشاورزی متبادر می‌شود.

 

در حقیقت استفاده از سموم کشاورزی شیمیایی برای کنترل آفات و بیماری‌ها در محصولات کشاورزی خطر جدی است که سلامت محصول و در نهایت سلامت مصرف کننده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

 

بسیاری از محققان با توجه به خسارت‌ها و آسیب‌های زیادی که به واسطه استفاده از سموم شیمیایی بوجود آمده است تمام تلاش خود را برای تحقیق وتولید سموم گیاهی به کار گرفته‌اند؛ سمومی که به طبع خسارت و آلودگی کمتری نسبت به سایر سموم دارد و در حفظ سلامت گیاه موثر است.

 

این در حالیست که برای کنترل بیماری و آفت‌های محصولات کشاورزی عموما از سموم شیمیایی استفاده می‌شود که جایگزین آن می‌تواند استفاده از سمومی باشد که بر پایه گیاه است و با استفاده از خود ساختار گیاه آفت‌کش متناسب با آن تأمین شود.

 

بسیاری از محققان با توجه به خسارت‌ها و آسیب‌های زیادی که به واسطه استفاده از سموم شیمیایی بوجود آمده است تمام تلاش خود را برای تحقیق وتولید سموم گیاهی به کار گرفته‌اند؛ سمومی که

خسارت و آلودگی کمتری نسبت به سایر سموم دارد و در حفظ سلامت گیاه موثر است.

در بیستمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی شیراز دوره آموزشی مدیریت نماتدهای ریشه گرهی در گیاهان زارعی و گلخانه‌ای با حضور دکترفرهاد سعیدی نائینی؛ عضو هیات علمی و رئیس بخش تحقیقات نماتدشناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، دکتر نگین میرقاسمی ، مدرس دانشگاه و کارشناس نماتدشناسی شرکت فصل پنجم فرحبخش و مهندس فرحبخش مخترع نماتدکش نماکوب برگزار شد.

تلاش برای کاهش جمعیت عوامل خسارت‌زا بر روی گیاهان

در این همایش دکتر فرهاد سعیدی نائینی، عضو هیات علمی و رئیس بخش تحقیقات نماتدشناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور گفت: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی یکی از موسسات زیر مجموعه سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی است.

وی ادامه داد: در این موسسه‌ رسیدگی و تحقیقات مربوط به عوامل بیماری‌زا و علف‌های هرز در بخش‌های ۱۱گانه و در بخش گیاه پزشکی انجام می‌شود.

سعیدی نائینی افزود: تحقیقات مربوط به این حوزه در زمینه راهکارهای کنترل ، شناسایی و بررسی در سطح کشور و ارائه راهکار به مراجع ذیربط است.

وی اضافه کرد: در واقع هدف این است که جمعیت عوامل خسارت‌زا را بر روی گیاهان در بخش کشاورزی کاهش داده و باعث افزایش کمیت و کیفیت محصولات تولیدی شویم.

وی که معتقد است استان فارس از نظر میزان تولید سطح زیر کشت محصولات کشاورزی در سطح کشور مقدم و پیش رو است، گفت: پیشینه کشاورزی در استان فارس تاجایی است که بسیاری از کشاورزان سایر استان‌ها دستاوردهای آنها را مورد توجه قرار می‌دهند و راهکارهایی که در این حوزه دارند در دیگر استان‌ها استفاده می‌شود.

 

عضو هیات علمی و رئیس بخش تحقیقات نماتدشناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور افزود: در بیستمین نمایشگاه کشاورزی فارس از سایر استان‌ها شرکت می‌کنند تا از دستاوردهای فارس در حوزه کشاورزی استفاده کنند.

وی با بیان اینکه استان فارس کشاورزان ،مروجان و محققانی دارد که در حوزه کشاورزی و مبارزه با آفات پیش‌رو هستند گفت: وجود آفات و بیماری در گیاهان مختلف وجود دارد و به طبع گیاهان مختلفی در استان فارس از انواع آفات و بیماری‌ها خسارت دیده‌اند که در برخی از حوزه‌ها شاهد هستیم که عوامل خسارت‌زا در کنار دیگر عوامل تشدید اپیدمی و همه‌گیری در استان هستند.

او ادامه داد: این وضعیت را بویژه در درختان میوه مرکبات استان شاهد بوده‌ایم؛ درختانی که درگیر بیماری و آفت ودزوال مرکبات شده‌اند.

عضو هیات علمی و رئیس بخش تحقیقات نماتدشناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان متعددی در حوزه کشاورزی و در تأمین قسمتی از نهاده‌های مورد نیاز فعال هستند.

وی تصریح کرد: بخشی از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه تامین آفت‌کش‌ها و به ویژه آفت‌کش گیاهی فعال هستند و شرکت فصل پنجم یکی از این شرکت‌هاست که ماحصل تحقیقات یک دهه این شکرت منجر به تولید محصولات گیاه پایه شده و مجوزهای لازم را دریافت کرده است.

سعیدی نائینی بیان کرد: با استفاده از محصولات این شرکت شاهد هستیم که این محصولات با محیط سازگار هستند و در کاهش جمعیت خسارت و عوامل بیماری خاک‌زا نقش دارد.

عضو هیات علمی و رئیس بخش تحقیقات نماتدشناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور گفت: شرکت فصل پنجم تحقیقات مشترکی با موسسه داشته‌اند و این شرکت در آینده می‌تواند تاثیرات خوبی در حوزه کشاورزی داشته باشد و تامین‌کننده قسمتی از نیازهای کشاورزی در حوزه آفت کش باشند.

بحران نماتد در محصولات کشاورزی

دکتر نگین میرقاسمی، مدرس دانشگاه نیز که معتقد است نماتدها موجوداتی کرم مانند و جزو جانورانی هستند که شرایط خاصی دارند و در هر اقلیمی انواع مختلفی از آن وجود دارد، گفت: تعداد نماتدها زیاد است و داشتن رطوبت نسبی، خاک و سایر فاکتورها در ماندگاری و بقای نماتدها موثر است.

به گفته وی نماتدها می‌توانند به صورت مستقل و غیرمستقل زندگی بشر و محصولات کشاورزی را مورد تهدید قرار دهند.

قاسمی با بیان اینکه میزان خسارت نماتدها میانگین ۱۲.۳ درصد است، افزود: این عدد در کشور ۱۲.۵ درصد و در کشورهای توسعه‌یافته هفت درصد است و در سطح جهانی خسارت‌های میلیاردی تخمین زده می‌شود.

وجود بیماری نماتد بر روی درختان نارنج شیراز مشخصا بارز است و این بیماری موجب زوال مرکبات به صورت خشکیدگی در سرشاخه می‌شود و در نهایت درخت را آلوده می‌کند.

وی اضافه کرد: اصولا نماتد بر روی گیاه و میوه به صورت لکه‌ای و کم دیده می‌شود که در وهله نخست به چیزهای دیگر نسبت داده می‌شود و به وجود نماتد اشاره نمی‌شود و همین شناسایی و درمان این آسیب را به تعویق می‌اندازد.

وجود بیماری نماتد برروی درختان نارنج شیراز

این مدرس دانشگاه و کارشناس نماتدشناسی با اشاره به بررسی درختان نارنج شیراز گفت: وجود بیماری نماتد بر روی درختان نارنج شیراز مشخصا بارز است و این بیماری موجب زوال مرکبات به صورت خشکیدگی در سرشاخه می‌شود و در نهایت درخت را آلوده می‌کند.

قاسمی یادآور شد: نماتد مرکبات موجب مرگ تدریجی آنها می‌شود و وقتی به مرحله پیشرفته می‌رسد نمی‌توان جلو آن را گرفت.

وی اضافه کرد: مقابله با نماتد با استفاده از نهال‌های سالم و گواهی شده ، مهار علف‌های هرز، تمیز کردن ادوات کشاورزی، بخاردهی و حرارت درمانی و آفتاب‌دهی، جداسازی و تخریب بقایای آلوده محصولات کشاورزی، اصلاح و بالا بردن کیفیت خاک و استفاده از کودهای آلی نماکوب است.

تولید نهاده‌های ارگانیک کشاورزی

محمدحسین فرحبخش مخترع نماتدکش گیاهی و مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان فصل پنجم فرحبخش هم گفت: این شرکت افزون بر درمان انواع نماتدهای بیماری‌زا، احیای خاک و افزایش بهره‌وری در کشاورزی را هم تضمین می‌کند.

وی اضافه کرد: راه ما از مزرعه تا سفره است و برای رسیدن به این هدف تولید آفت‌کش‌ها و کودهای ارگانیک، آموزش و پشتیبانی ۲۴ساعته به کشاورزان در اولویت قرار دارد.

 

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.