بایدها و نبایدهای انتخاب استاندار

یاداشت میهمان
پویا محسنی*
«ما» پیروز شدیم.بغض یخ زده فرو خفته ای که راه نفس کشیدنمان را بسته بود ، با گرمای نفس مردم سرزمین مان آب شد. ۲۴خرداد دوم خردادی دیگر بود و پیروزی اعتدال بر افراط و امید بر یاس! اما روزهای خوش پیروزی زود گذشت و روزهای سخت روبه رو شدن با مشکلات و معضلات بر جا مانده از ۸سال حاکمیت اصولگرایانه فرا رسیده است. به طبع بعد از اسقرار کامل وزرا و تغییرات ترکیب دولت و ثبات این حوزه موج تغییر و تحولات باید به استانها برسد که با قدری تامل این مهم در حال رخ دادن است. استانداران به عنوان روسای جمهور دولت های استانی یا به تعبیر دیگر ، نمایندگان حاکمیت در استان ها مطرح هستند. آنان سیاست های عمومی دولت و حاکمیت را در مناطق با ترکیبی از تمامی دستگاه های اجرایی و نهادها و سازمان ها را – که در حقیقت به منزله کابینه رئیس دولت در استان ها تلقی می شوند- اجرایی کرده و سیاست های عمومی دولت و برنامه های توسعه ای کشور و مصوبات هیات دولت را از طریق هماهنگ کردن دستگاه های اجرایی مستقر در استان ها به پیش می برند. استانداران همچنین نظارت عالیه بر عملکرد همه دستگاه ها و نهادها و سازمان ها در توزیع و اختصاص بودجه های استانی و تصویب آن و نظارت بر پروژه های ملی را به نمایندگی از دولت بر عهده دارند و از همه مهمتر اینکه استانداران در استان ها فصل الخطاب همه مسائل سیاسی ، امنیتی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجرایی بوده و هماهنگی با وزرا و روسای نهادها و سازمان ها در عزل و نصب مدیران استانی ، از سلسله اموری است که مسوولیت استاندارن را بیش از پیش برجسته ساخته و منحصر به فرد ساخته است.بر این اساس هر نوع سستی و غفلت در انتخاب استاندار می تواند پیامدهای زیانباری برای استان و در نهایت کشور و بر زمین ماندن مطالبات انباشته ملت در ۲۴خرداد در سطح ملی را در پی داشته باشد. بنابراین برای تقویت امید و در صحنه نگاه داشتن ملت و دور کردن خطر از کشور و جلوگیری از نفوذ بیگانه ها لازم است در انتخاب استاندار به شاخص های قابل دفاع که مبتنی بر اجماع صاحبان فن در این عرصه باشد عمل شود و در حقیقت در انتخاب استاندار مواردی که در ادامه بدان اشاره خواهد شد مد نظر قرار گیرد:
۱٫استاندار از تجربه های مدیریتی در حوزه های سیاسی-امنیتی و مناصب بالا در مدیریت های ملی و یا استانی برخوردار باشند و دارای برنامه و تیم اجرایی هماهنگ برای اداره استان باشند.
۲٫سلسله مراتب مسوولیت های فوق را در حوزه های مرتبط با ماموریت ها و وظلیف یاد شده را در سطوح مختلف استانی یا ملی طی کرده باشد و دستانی پر از تجربه زیست متناسب با ماموریت ها و وظایف تعریف شده در این خصوص داشته باشند.
۳٫با توجه به شرایط فعلی کشور که در ۳۴سال گذشته کم نظیر است،هر آینه باید از انتخاب چهره های بی تجربه و یا کم تجربه و غیر متخصص اجتناب شود. عبور دادن کشور از تنگناهای پیش رو ، نیازمند استانداران کارآمد و فهیم در راستای منافع ملی و منطقه ای ، فراتر از علایق گروهی،قومی،سیاسی و دیگر ملاحظات و مصلحت های معمول و متداول است. در انتخاب استاندار باید مطالبات و خواست مردم در انتخابات ۲۴خرداد مورد توجه جدی قرار گیرد.
۴٫آشنا بودن استاندار منتخب با ماموریت ها و وظایف سنگین سیاسی،اجتماعی،امنیتی،اقتصادی و مدیریتی استان خود ، توانمندی در ارتباط و همراه کردن مردم و گروه ها و جریانات سیاسی در جهت مطالبات مردمی که در انتظار تغییر اوضاع هستند و شریک کردن آنان به صورت سازمان یافته در اداره امور ، برخورداری از قدرت اقناع مردم در پیش برد سیاست ها و برنامه ها و توان اعمال مدیریتی کارآمد و هماهنگ بر مدیران دستگاه ها در جلسات و نشست ها و توان تصمیم گیری در شرایط حساس و بحرانی از ضرورت های این انتخاب است.
۵٫برخورداری از توان ارتباط مناسب با نخبگان در حوزه های مختلف و استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل علمی و تخصصی آنها در پیشبرد برنامه توسعه استان ، به ویژه بهره گیری از توان و پتانسیل دانشگاه ها و دانشگاهیان در اداره هرچه بهینه امور مختلف استان و در حقیقت مشارکت دادن همه ظرفیت ها در ارتقای مدیریت مطلوب در سطح استان.
۶٫برخورداری از توانمندی لازم برای هماهنگی نیروهای تامین کننده امنیت در سطح استان ، در چارچوب سیاست های اعلامی دولت تدبیر و امید و شورای امنیت ملی در سطح استان.
۷٫استاندار باید بتواند در عزل و نصب های استانی تنها بر اساس منافع ملی و استانی و از همه مهم تر مطالبات مردم عمل کند و به خاطر ماندن در استانداری و استاندار بودن ، منافع اکثریت مردم و نظام را قربانی منافع افراد ذی نفوذ و گروه ها و جریان های سیاسی نکند.
با توجه به فضای شکل گرفته در استان پیرامون انتخاب استاندار و مطرح شدن گزینه های مختلف توسط طیفها و گروها و نمایندگان مجلس و بروز مشکلات اخیر پیش آمده در بخشی از مدیریت استان ، لزوم سرعت بخشیدن به انتخاب فرد مناسب به عنوان استاندار فارس را بیش از پیش کرده است. و این تعجیل نباید منتهی به انتخابی غیر منطقی و نامناسب اوضاع و احوال استان پهناور فارس باشد.هرچند به نظر میرسد همان قدر که دولت تدبیر و امید باید در انتخاب مدیران از عقده گشایی و انتقام دوری کند باید برای تحقق اهداف و برنامه های متعالی اش از به کارگیری نیروها و مدیرانی که شاید برای توصیف آن ها نتوان عبارتی مناسب تر از «تازه به دوران رسیده» استفاده کرد ، دوری جوید. این به معنای چشم پوشی از مدیران جوان و تازه نفس نیست؛بلکه به معنای گماردن افراد «چشم و دل سیر» بر سر مناصب و مسئولیت هاست. همچنین استفاده از نیروه های آزموده شده سابق {چه در جایگاه وزیر یا استاندار} که حداقل ۸سال فرصت خدمت داشته و می توانسته اند داشته های خود را عرضه کنند به نوعی بی توجهی به خواست عمومی تغییر توسط مردم قلمداد می گردد و قطعا باعث دلسردی مردم خواهد گردید.
اکنون ما و همه آن هایی که در راه اصلاحات و اعتدال خون دلها خورده اند منتظر پاسخ مناسب دولت تدبیر و امید به خواست مردم فارس هستیم و مراقبت از جوانه های نشاط و امید را که از بطن انتخابات ۲۴خرداد سربرآورده است وظیفه خود می دانیم. در این راه ، دوری از خشم ، انتقام و رفتارهای افراطی در عین پایمردی و ایستادگی بر اصول اساسی اصلاحات و اعتدال و همچنین نظارت مستمر و خود انتقادی از دولت تدبیر و امید را تنها راه چاره می دانیم زیرا: « انتخابات به پایان رسید ؛ اصلاحات و اعتدال پیروز شد ؛ ما پیروز شدیم»
*روزنامه نگار و سردبیر ماهنامه شاخه طوبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.