اولین پنجشنبه پس از یلدا؛نقد یک روزنامه نگارِ دوره گرد!

خبر پارسی – روزنامه نگار در زوم اولین پنج شنبه  پس از شب طولانی یلدا را به روزنامه نگاری اخنصاص داده است که با یار مهربان انس و الفتی دیرینه دارد و با اهدای ۵ هزار جلد کتاب به مراکز فرهنگی سپیدی پس از شب سیه را برای شهروندان آرزو کرده است!

بیست و هشتمین  نشست از سلسله نشست های تاریخ مطبوعات فارس با عنوان روزنامه نگار در زوم یک همکار رسانه ای اهل کتاب و مطالعه را برای نقد آثارش هدف قرار داده و تلاش می کند داوری منصفانه ای از این فعال رسانه ای داشته باشد.

 “سیدمحی الدین حسینی ارسنجانی” دبیرتحریریه “شیرازنوین” نوشتارمطبوعاتی خود را از تیرماه ۱۳۷۲با درج یک مقاله  در روزنامه “خبرجنوب” شروع کرد.با این وجود او کاررسمی مطبوعاتی خود را با روز نامه “سبحان”  و نگارش مقالات درحوزه اجتماعی آغاز و به مدت ۷سال بااین روزنامه همکاری کرد.

این فعال مطبوعاتی پس از آن درعرصه تهیه ویژه نامه های شهرستانی و منطقه ای مدتی را با روزنامه عصرمردم همکاری کردو سرپرست ویژه نامه های عصرارسنجان، عصرکامفیروز،عصرسرچهان و..‌. شد.بعدازآن مدتی را به عنوان خبرنگارغیررسمی،روزنامه افسانه را همراهی کرد و مقالات شیرازشناسی وی دراین روزنامه چاپ شد.

حسینی ارسنجانی ازسال ۸۵ به این طرف باروزنامه “نیم نگاه” همکاری کرد و پس از آن به روزنامه “تماشا” کوچ کرد .او در فرصتی دیگر به روزنامه نیم نگاه برگشت اما پس از کوچ حسین امیری سردبیر نیم نگاه به روزنامه شیراز نوین ترجیح داد که درسمت دبیرتحریریه این روزنامه نوپا با سردبیری حسین امیری همکاری کند، تا شاید تنها روزنامه نگاری باشد که تقریبا در همه روزنامه های شیراز قلم زده و در آنها دوره گردی کرده است!

حسینی ارسنجانی درساله ای اولیه انتشارهفته نامه ماهرویان نیزعضوتحریریه این هفته نامه بود.او همچنین ماهنامه “اردیبهشت” راباهمکاری وهمراهی حمیدرضاحدایق راه اندازی کرد و درتاسیس و نشرفصلنامه “پیام ارسنجان” همکاری داشت.

یادداشت های روزانه وی باعناوین سخن روز،پژواک،یادداشت،حرف نو و….درروزنامه های سبحان .نیم نگاه.تماشاوشیرازنوین درطی دوهه انتشاردرزمینه مناسبت های ملی ومذهبی  ومسائل روزاست.

 وی دستی برتالیف کتاب نیز دارد  و۶کتاب درحوزه تعلیم وتربیت تالیف کرده است. ازحسینی ارسنجانی درقریب به ربع قرن فعالیت مطبوعاتی افزون بر هزارعنوان مقاله ومصاحبه وگزارش درحوزه های فرهنگی ، اجتماعی و…درنشریات استانی وبعضا کشوری به چاپ رسیده است.

حسینی ارسنجانی مدتی سرپرستی روزنامه صبابه مدیر مسئولی رسول منتجب نیادرشهرستان راهم درکارنامه خوددارد.وی درحال حاضردبیرصفحات مکتبخانه ومیراث روزنامه شیرازنوین ونویسنده ستون حرف نو و یادداشت های روزانه این رسانه مکتوب است.

بیست وهشتمین  نشست روزنامه نگار در زوم پنج شنبه ۷دی،ساعت ۱۸  در سالن اندیشگاه مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس برگزار می شود.ورود به این نشست برای عموم علاقمندان آزاد است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.