آقای مدیر گزافه می گویی

خبرپارسی –  محمود شبان سروستانی:

تا همین چند سال پیش کمتر کسی نامی از قشقایی در قامت تیم ورزشی سراغ داشت و نام قشقایی تداعی کننده رشادت ایلی بزرگ بود که در طول تاریخ مسیری به جز ظلم ستیزی، سلحشوری، صداقت، مردانگی و مردم داری و وطن پرستی را نپیموده است .

اما زمانی که تیم قشقایی در جدول مسابقات حذفی مقرر شد در برابر پرسپولیس تهران به میدان یرود همه نگاه ها بر این تیم متمرکز شد و در نهایت ضربات پنالتی سرنوشت را به نفع قشقایی رقم زد تا این تیم گم نام در صدر خبرها قرار گیرد .

یدک کشیدن نام قشقایی موجب شده یود که ایلیاتی های غیور و متعصب پر تعداد و پر شور در حمایت از تیم، حماسه ای به یاد ماندنی برای فوتیال فارس آفریدند، سال ها بود که استادیوم حافظیه شیراز این تعداد تماشاگر یکدست و پرشور و متعصب را به خود ندیده بود، این حماسه نوید روزهای خوبی را میداد .

مدیران قشقایی که باید این موقعیت را غنیمت شمرده و از این سرمایه با ارزش بیشترین بهره را می جستند،  در ادامه راه رفته رفته پا جای پای کسانی گذاشتند که در فوتبال بیشتر دنبال حاشیه هستند تا نفس ورزش، تلاش کردند تا ناکامی ها را به نام دیگران تمام کنند و موفقیت ها را به نام خود رقم بزنند .

از احساسات پاک تماشاچیان و هواداران  ایلیاتی سواستفاده کردند و آنان را در مسیر منافع خود راهبری کردند و آنچه که امروز شاهدش هستیم نتیجه برنامه چینی مدیران قشقایی است که خود خواسته وضعیت را به گونه ای رقم زدند تا با فرار رو به جلو دست پیش گرفته و چوب حراج به تیم و تعصب و شورهواداران زده و زمزمه فروش امتیاز تیم را نجوا می کنند.

غافل از این که این ترفند قدیمی نخ نما، دیگر تاثیر خود را از دست داده زیرا پیش ار این کسانی این مسیر را رفته اند و نقشه را سوزانده اند، تهمت، افترا زدن و مظلوم نمایی جزئی از نفشه و برنامه ایست تا در نهایت بتوانند با فروش امتیاز جیب خود را پر کنند و گناه را هم به گردن کوتاه ترین دیوار یعنی مسئولانن ورزش بیندازند .

جالب اینکه مدیر عامل تیم قشقایی در اقدامی عجیب در حالی که خود صاحب امتیاز و عضو اصلی هیئت مدیره باشگاه قشقایی است از سمت مدیر عاملی استعفا داده تا با مظلوم نمایی  وتحریک هواداران و ایجاد تشنج، فضای ورزش را غبار آلود کند و در نهایت به هدف از پیش تعیین شده خود برسد .

 آقای مدیر پا را از این هم فراتر گذاشته و با توهین و تهدید و خط و نشان کشیدن برای رسانه ها، آنان را متهم به کم کاری و جانب داری می کند، ورزشی نویسانی که بعضا سابقه حضور در عرصه ورزش و رسانه ورزشی شان بیش از تمام عمر ایشان است .

ورزشی نویسان و رسانه های ورزشی در طول دهه های گذشته ثابت کرده اند که هیچ گاه  رسالت حرفه ای خود را فدای مطامع شخصی نکرده و همواره و هرگاه که نیاز به نقد بوده کوتاهی نکرده اند و زمانی هم که کار شاخص و بزرگی انجام شده از حمایت دریغ نکرده اند، اما ظاهرا آقای مدیر در باد توهمات خود خوابیده و فراموش کرده که اگر نبودند همین رسانه ها او اکنون همین اسم و رسم اندک هم نداشت .

مدیران تیم قشقایی وارد بازی شده اند که از هم اکنون بازنده اش مشخص است، اهالی رسانه هیچ تمایلی برای متشنج کردن فضای ورزش فارس و تخریب را ندارند اما اگر بنا باشد فردی ناآگاه برای پوشش گذاشتن بر سوء مدیریت و ناکارآمدی توپ تقصیر را به میدان رسانه ها بیندازد، تردید نداشته باشند که دیگر مصلحت را کنار گذاشته و بی پرده تمام ناگفته ها را برای مردم آشکار خواهیم کرد .

از سوی دیگر دست آوردهای ورزش طی چند سال اخیر چه در مباحث عمرانی و چه در بحث نرم افزاری و فنی ورزش، انکار ناپذیر و قابل تقدیر است و با فرافکنی و تهمت نمی توان آن را به حاشیه برد .

سنگ بد گور اگر کاسه زرین شکند       ارزش سنگ نیفزاید و زر کم نشود

آقای مدیر بهتر است بدانند که فضای کنونی ورزش فارس با گذشته بسیار متفاوت است و برای تخریب و تهمت زدن هم می بایست به گونه ای متفاوت عمل کرد و راه وروش های نخ نما دیگر جواب نمی دهد .

تردیدی نیست که غیور مردان ایل بزرگ قشقایی اجازه نخواهند داد که نام سترگشان فدای منافع شخصی برخی سوداگران ورزشی شود، تیم قشقایی متعلق به یک جامعه بزرگ، ریشه دار و آزاده است و هیچ کس اجازه ندارد تنها به صرف داشتن مسئولیت و مدیریت، با احساسات و نام بزرگ ایل قشقایی بازی کند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.