دکتر محمود گودرزی در گفتگو با خبرنگار برنا گفت: مراکز استعدادیابی ورزش فارس که قبلا هم در این استان فعال بوده باید مجدد فعال شود تا با افزایش سهم فارس در ورزش قهرمانی این استان در معرفی ورزشکار به تمیهای ملی یکی از قطبهای کشور شود.

وی با اشاره به کاندیداتوری فارس برای میزبانی  مسابقات جهانی کشتی گفت هنوز میزبانی فارس قطعی نشده است و استانهای دیگری نیز خواستار این میزبانی شده اند ولی با باتوجه به استعدادهای کشتی فارس به ویژه در رشته فرنگی امیدواریم این میزبانی به شیراز برسد.

وزیر ورزش و جوانان در خصوص ورزشگاه نیمه تمام میانرود شیراز هم گفت : استادیوم فوتبال ورزشگاه میانرود تا قبل از پایان کار دولت یازدهم به بهره برداری خواهد رسید.

دکتر گودرزی درباره سفر یک روزه خود به استان فارس بیان کرد:در این سفر تنها سه شهرستان خرامه،سروستان و کوار مورد بازدید قرارگرفت اما در آینده ای نزدیک در سفری به استان فارس این استان مفصلا بازدید خواهد شد.

کمک به احداث خوابگاه ورزشی در خرامه،ساخت نور ورزشگاه سروستان و اهدا تشک کشتی به شهرستان کوار از جمله دست اورد های سفر وزیر ورزش و جوانان به سه شهرستان فارس بود.