ماه: مرداد 1395

خداحافظی داور فیروز آبادی استان فارس از دنیای قضاوت/قاسم واحدی: عنایت و اصفهانیان هرهفته درلیگ برتر و لیگ یک ناظرند!/حقوق آقایان نجومی است!

خبر پارسی – داور فیروز آبادی فوتبال کشورمان با انتقاد شدید از مسعودعنایت وفریدون اصفهانیان  از دنیای قضاوت در مستطیل...