ماه: آذر 1394

قیاس معنادار تعداد نیروهای BBC و صداوسیما /خیلی از این شبکه‌های صداوسیما تعداد کارکنانشان از مخاطبانشان بیشتر است!

خبر پارسی -سیدرمضان شجاعی کیاسری می‌گوید: «سازمان غول‌آسای صداوسیما، خود را پاسخگو نمی‌داند، به همین خاطر اوضاعش روز به روز...