قدردانی بسیج ورزشکاران فارس از مدیرکل ورزش و جوانان استان

خبر پارسی -سازمان بسیج ورزشکاران فارس با صدور پیامی از اداره کل ورزش و جوان فارس  در برگزاری موفق و باشکوه مسابقات قهرمانی کشتی فرنگی جهان قدردانی به عمل آورد. در این پیام که یک نسخه از آن در اختیار خبر پارسی قرار گرفته آمده است: