یک وکیل دادگستری: ریاست بر دانشگاه بیش از دو دوره خلاف مقررات است

خبر پارسی – با توجه به اینکه دکتر ایمانیه هم اکنون دو دوره متوالی است ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز را بر عهده دارند و بحث هایی در زمینه عدم انطباق ادامه ریاست وی با آیین نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده است لذا بر آن شدیم جهت بررسی دقیقتر با آقای فرهاد دادفر وکیل پایه یک دادگستری و عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای منطقه فارس  موضوع را مطرح کنیم. ایشان ضمن توضیح کامل در مورد جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی و “آئین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری” معتقد است از نظر این آئین نامه  دوره ریاست بر دانشگاه ۴ سال است که با رعایت شرایط و تشریفات خاص قانونی  تنها برای یک دوره قابل تمدید است اما ادامه متوالی ریاست بیش از ۸ سال یا دو دوره خلاف مقررات جاری است. مشروح سوالات خبر پارسی و پاسخ های ایشان در ادامه آمده است.

به عنوان شروع از مصوبه شواری عالی انقلاب فرهنگی در خصوص مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی توضیح مختصری بدهید.

شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یکی از عالی ترین نهادهای حاکمیتی در حوزه سیاستگذاری های کلان و تنظیم ضوابط و قواعد مربوط به حوزه علمی و فرهنگی کشور با ریاست عالیه رییس جمهوری و مرکب از حدود۴۰ عضو حقیقی و حقوقی فعالیت می کند. از سال ۱۳۷۰ قوانین و مقررات متعدد و متنوعی در خصوص نحوه انصاب و انتخاب روسای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اعم از دولتی،غیردولتی، غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی و حوزه اختیارات آنها و نحوه عملکرد و چارچوب و ساختار تشکیلاتی و سازمانی این مؤسسات وجود داشت که به لحاظ پراکندگی و تنوع، در عمل نوعی سردرگمی و اشکلات اجرایی را پدید می آورد و همانطور که می دانید دو وزارتخانه بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و علوم،تحقیقات و فناوری عمده ترین متولی این حوزه به حساب می آیند.

در همین راستا “آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری” در تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ و در جلسه ۶۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب اعضاء آن رسیده است و در مقدمه آن نیز هدف از بازنگری و تدین این آیین نامه را بالندگی، پیوستگی مدیریتی، تعامل سازنده ارکان مختلف دانشگاهی با یکدیگر و پاسخگویی مناسب در برابر مراجع ذیصلاح، تعیین سطوح مدیریتی و همسان سازی نحوه انتصاب مدیران در کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی عنوان نموده است. بر این اساس این آیین نامه که در ۱۸ ماده و ۳۳ تبصره به تصویب رسیده است برای کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی،پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی وابسته به دو وزارتخانه علوم،تحقیقات و فناوری و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی کشور و دانشگاه آزاد اسلامی لازم الاجرا می باشد.

 مصوبه مربوط به مدیریت دانشگاهها چه شرایطی را برای تعیین ریاست دانشگاهها و مؤسسات آموزشی تعیین می کند؟

در این آیین نامه عالی ترین رکن هر مؤسسه هیأت امنا می باشد و رییس هر مؤسسه بالاترین مقام اجرایی و دومین رکن مؤسسه است که مسئول کلیه امور مؤسسه و نماینده حقوقی آن نزد مراجع ذیصلاح بحساب می آید. با این حال روند تعیین رییس هر مؤسسه از شرایط خاصی برخوردار است و مراحل خاصی را باید طی کند که در ماده ۴ بند «ب» آیین نامه مورد اشاره قرار گرفته است. روال قانونی موجود از این قرار است که وفق بند «ب» ماده۴ ابتدا وزیر هر یک از وزارتخانه های علوم،تحقیقات و فناوری و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی برای هر مؤسسه که منظور همان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی است یک نفر را که شرایط عمومی و اختصاصی آن در بند «ج» همین ماده آمده است به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد می کند و در صورت تأیید شورا با حکم وزیر مربوطه به انجام وظایف و اختیارت مربوطه که در بند«ه» همین ماده  تصریح گردیده مبادرت می نماید.

دوره ریاست هر نفر چه میزان است و نحوه انتخاب مجدد هر رییس چگونه خواهد بود و آیا مانعی برای انتخاب مجدد وجود دارد؟

مطابق همان بند «ب» ماده ۴ آیین نامه مدت دوره ریاست هر نفر چهار سال پیش بینی شده است. بعلاوه وفق تبصره ۱ همین ماده ۴ انتخاب متوالی افراد برای یک دوره ۴ ساله دیگر بلامانع است. ولی همین انتخاب برای دوره دوم قیودی دارد که باید به آن توجه شود. اول آنکه در صدر ماده تصریح داشته : « انتخاب مجدد افرادی که با انجام تشریفات مقرر در این ماده منصوب می شوند بصورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است» و این بدان معناست که اگر مثلا فردی قبل از تصویب این قانون و بدون طی تشریفات خاص مقرر در این ماده به ریاست دانشگاه یا مؤسسه آموزشی رسیده است، چون انتصاب اولیه وی برای دوره اول وفق تشریفات خاص این آیین نامه نبوده است لذا برای بار دوم هم نمی تواند به عنوان ریس انتخاب شود. به عبارت بهتر تنها کسانی می توانند بطور متوالی برای دوره ۴ ساله دوم انتخاب شوند که دوره اولیه شان با رعایت تشریفات این قانون بوده باشد.

دوم آنکه باید توجه شود که در قسمت دوم تبصره۱ عنوان نموده که در موارد استثناء، انتخاب مجدد برای دوره بعدی پس از تأیید و اخذ مجوز از شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان پذیر است. این بدان معناست که اولاً مرجع انتخاب مجدد فردی که سابقاً با رعایت تشریفات این آیین نامه انتخاب گردیده و مشکلی هم از این حیث شرایط عمومی و اختصاصی ندارد همان وزیر است بدون آنکه روال و تشریفات پیشنهاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی و تأیید مجدد شورا را لازم داشته باشد. ثانیاً اگر فردی سابقاً با رعایت تشریفات خاص این آیین نامه انتخاب نشده باشد و یا برخی شرایط عمومی مانند التزام عملی به احکام اسلامی و یا تأهل یا داشتن حداقل ۳۰ سال و حداکثر ۶۵ سال سن را نداشته باشد و یا برخی شرایط اختصاصی مانند داشتن حداقل۵ سال سابقه خدمت در دانشگاهها یا عضویت در هیأت علمی را نداشته باشد این ها موارد استثنایی بحساب آمده و حتما برای انتخاب مجدد فردی برای دوره دوم بایستی همان روال خاص پیشنهاد به شورا و اخذ تأیید و مجوز از شورا طی شود یعنی در این شرایط استثنایی وزیر نمی تواند برای بار دوم چنین فردی را بدون تأیید و اجازه شورای عالی انقلاب فرهنگی ابقا نماید.

 

دقیقاً منظور از «موارد استثنایی» برای انتخاب رییس در آیین نامه مربوطه چیست؟

در واقع منظور از « در موارد استثناء» که در تبصره ۱ ماده۴ آمده همین موارد نداشتن شرایط عمومی و اختصاصی یا طی نشدن تشریفات خاص این آیین نامه در انتخاب دوره ۴ ساله اول هستند و این را می توان به خوبی از مفاد تبصره ۱ و ۲ بند «ج» ماده۴ در خصوص شرایط عمومی و اختصاصی رییس استنباط نمود و اینکه برخی این تبصره ۱ را به نحوی تفسیر می کنند که رییس می تواند برای بار سوم بطور استثنایی آن هم با مجوز و تأیید شورا انتخاب شود اشتباه و بر خلاف مدلول آیین نامه و قصد قانون گذار است. در واقع آیین نامه برای جلوگیری از خود سری و خودرأیی مقامات اجرایی در وزارتخانه های مربوطه و ممانعت از بروز فضای مستبدانه در محیط های علمی و آموزشی وارد عمل شده و  شورای عالی انقلاب فرهنگی را به عنوان مافوق و سیاست گذار کلان در امور آموزشی،علمی و فرهنگی بر وزارتخانه های مربوطه تعریف کرده و فقط انتخاب را برای دو دوره ۴ ساله مجاز دانسته و حتی انتخاب برای بار دوم را نیز که به نظر می رسد حق قانونی هر کس است را نیز مقید و مضیق نموده به نحوی که اگر فردی در دوره اولش بدون رعایت تشریفات خاص آیین نامه انتخاب شده بوده و یا اینکه همه شرایط عمومی و اختصاصی ریاست را نداشته باشد، مشمول عنوان شرایط استثنایی دانسته و انتخاب او برای همان بار دوم را هم منوط به طی دوباره تشریفات و اخذ مجدداً تاییدیه و مجوز از شورای عالی انقلاب فرهنگی نموده است.

 خیلی ساده می پرسم آیا  از لحاظ قانونی ریاست بر دانشگاه بیش از دو دوره  مجاز است؟

خیر، با توجه به ضوابط مقرر در آیین نامه مذکور و آنچه که در موردشرایط لازم برای احراز سمت ریاست موسسات عنوان شده و با توجه به تشریفات خاصی که مقرر شده ریاست افراد برای بیش از دو دوره متوالی بر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی امکان پذیر نبوده و خلاف مقررات جاری است.

44 دیدگاه برای “یک وکیل دادگستری: ریاست بر دانشگاه بیش از دو دوره خلاف مقررات است

 1. لطفا از این آقای وکیل بپرسید اگر خلاف قانون انجام شد و ایمانیه به عنوان رئیس دانشگاه ابقا شد آیا می توان از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری و شکایت کرد؟

 2. ایشان در این هشت سال نشان دادند که به قانون پایبندی ندارند…ایشان فقط نیروی شایسته ای برای دولت قانون گریز احمدی نژاد هست.

 3. ایشان امتحان پس داده اند در دور زدن ها و بی قانونی ها اصلا ایشان در این هشت سال همه جا قانون بودندو میخواهند باشند.بر ایشان و اعوان و انصارشان حرجی نیست این دولت و وزیر محترم و استاندارند که باید پایبند سوگند اجرای قانون و پاسخ گوی ملت خسته از 8 بی قانونی باشند .دکتر روحانی عزیز!وزیر محترم بهداشت!استاندار گرامی!تعهدتان به ملت امیدوار فراموش نشود .لطفا به شعور و بلوغ فکری سیاسی ملت این سرزمین بی توجهی نکنید.

 4. اگه ایشان به قانون و مقررات پایبند بود که اوضاع بهداشت و درمان استان فارس انقد افتضاح نبود!!

 5. یک وکیل که هیچی هزار قاضی هم اگر حکم کنند کسی که دلبسته قدرت باشد ول کن نخواهد بود

 6. احتوالا فردا هم با بانو شیرین عبادی مصاحبه میکنید این همه رییس توی استان داریم دهه ها داران ارتزاق میکنند در مقابلش سکوت کردید فقط ایمانیه رو دیدین برید کارای ایمانیه از جمله ساخت چندین بیمارستان ابرو مندو ببینید بعد متوجه میشید دور زدن قانون یعنی چی میدونم اینو احتمالان سانسور میکنید ولی خداییش به این فکر باشید که این نوشته هاتون دردی از مردم دوا کنه اقای صدری لطفا این شعبان بی مخ هایی که 9 ساله سهمیه دارن و نمره 45 هم نمیگیرن برن رزیدنتی از خودت دور کن تا هم سایت سنگینتر بشه هم اینا تمرکزشون بیشتر بشه شاید مثل کنکور که با رتبه 3000 منطقه 1 اومدن پزشکی اینجا هم زندگی شخصیشونو از متلاشی شدن نجات بدن اقای وکیل هم بهتره توی کار بزرگتر از خودش دخالت ندیم لطفا

  1. اگر کسان دیگری قانون شکنی می کنند دلیل نمی شود که در مقابل قانون شکنی ایمانیه ساکت بود ضمن اینکه ایمانیه با بقیه ادارات فرق دارد رییس دانشگاه است باید از همه بیشتر به قانون تمکین کند
   در مورد امتحان رزیونتی هم نمی دانم منظورتان به چه کسی است اما از چیزی که نوشته اید مشخص است که طرف با رانت نیامده رزیدنتی همانند یاران ایمانیه که هر کدام با استفاده از یک رانت الان یا به رزیونتی آمده اند و یا از دانشگاه دارقوز آباد به شیراز انتقالی گرفته اند مانند دکتر خ ک یا با رانت ایمانیه از رشته های پایین تر تخصصی به رشته بالاتر تغییر رشته داده اند

  2. این لحن تهدید آمیز و ارعاب دوستان ایمانیه کی پایان می یابد؟

 7. ایشان نه تنها خود را همچنان بر کرسی ریاست حفظ نموده بلکه با انتصاب طولانی مدت و مستقیم رئوس دانشکده ها و مدیران گروه و بخش های مختلف دانشگاه که لزوما افرادی مطیع هستند، هنوز هم به دنبال ابقا در این پست هستند!آقای وزیر تنها کافیست به شیوه جذب اعضای هیئت علمی و … در دانشگاه در سال های اخیر توجه فرمایید… ظاهرا ایشان برای حفظ خود و هم پیمانانشان در آینده چشم به نسل آینده اساتید و کارمندان نیز دارند!

  1. کاملا درست است مخصوصا رئیس دانشکده بهداشت و مدیران گروههای آموزشی
   هیئت علمی دانشکده بهداشت

 8. گیریم که دکتر ایمانیه رفت. بعدی که بیاد همه جا گلستون میشه؟ قانون بی کم و زیاد اجرا میشه؟ بهداشت و درمان استان بیست بیست میشه؟ آدم بدا میرن گم میشن؟ ای بابا حالا منِ بیسواد باور کنم اینجوری میشه شماها که همه تون پزشکین و میگین درس خوند ه این چرا؟ هر کی بیاد خیلی خیلی خیلی هنر کنه میشه نصف دکتر ایمانیه. همینو میخواین؟ آخی که ما چقدر بدبختیم. تا حالا همش به حرف آدم درس خونا گوش دادین روزگارتون شد این . یه ایندفعه ای بیاین به حرف یه آبدارچی بیسواد گوش کنین ببینین اوضاعتون بهتر میشه. البته منم با حرف شما موافقم که پزشک خونواده مزخرفترین طرح دکتر ایمانیه هست اما بیاین بریم پیشش به درستی بهش بگیم و بعد هم دستش و ماچ کنیم و ازش خواهش کنیم بمونه و همه مون مرد باشیم بهش کمک کنیم. باشه؟ چایی داغش هم خودم میارم واستون چایی قند پهلوی عسلی.

  1. آبدارچی عزیز یا جناب خ ش عزیز

   اولا کسی نگفته ایمانیه بره همه جا گلستان می شه اما اوضاع بهتر می شه یعنی خیلی بهتر میشه
   ثانیا پیشنهاد دادی بریم دستش رو ماچ کنیم؟ همین شما نان به نرخ روز خورها هستید که هر روز دستش رو ماچ می کنید که ایمانیه باورش شده کسی هست و به جز او کسی نمی تواند دانشگاه را اداره کند
   ثالثا کسی که ماهیت ریاستش غیر قانونی است پس نباید انتظار داشت که به هیچ قانونی پایبند باشد

  2. آبدارچی همین که تو هر روز دستش و ماچ میکنی کافیه. بخدا همین دست بوسیها آقای دکتر ایمانیه را به این روز در آورد. آبدارچی جون این عادت دوران طاغوت یعنی دست بوسی را بزار کنار

  3. تو مرد باش آقای آبدارچی! طبال یزیدی یا عزادار امام حسین؟!! یه کم دست از پاچه خواری بردار! اربابت باید بره دیگه بسه! فقط تو حوزه بهداشت محیط اگر به قانون شکنی های دکترت رسیدگی بشه سر از محاکم قضایی در میاره اونوقت میتونی بری خدمتش واسش چای ببری!!!!

  4. جناب دکتر ص ایمانیه باید بره این خواست همه است شما هم استخدام ابدارخونه هستید چه دکتر ایمانیه باشه چه هر کس دیگر روی بازنده شرط بندی نکن.

  5. مبوس جز لب ساقی و. جام می حافظ که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن –

 9. اگر ایمانیه ابقا شود معنایش این است :
  دولت روحانی برای باج دادن به جبهه پایداری قانون شکنی کرده است

 10. با سلام اگر وزیر تکلیف را روشن نکنه راهی جز مراجعه به مقامات بالاتر و یا دیوان باقی نمیمونه

 11. اصلا دکتر ایمانیه مطابعت از قوانین را کسرشان و موجب احساس بی کفایتی در خود میداند.
  وقتی دختر دانشجویی به علت مشکلات عدیده و داشتن شرایط انتقال به شیراز با موافقت کتبی (دست خط صریح دکتر هاشمی وزیر بهداشت ) به دفترش مراجعه میکند ، منشی نامه را به داخل اتاق برده و دکتر ایمانیه بی هیچ درنگی در چند ثانیه مینویسد “رد درخواست ” ، یعنی ایشان حتی از وزیر و سایر مقامات ارشد هم مطابعت و حرف شنوی ندارد.
  حال انکه بارها نور چشمی هایش را بدون داشتن حتی یک مورد از ظوابط انتقال از رشته های غیر پزشکی هم ، به پزشکی و دندان پزشکی شیراز انتقال داده اند.
  این هم یک جور قانون مداریست.کاش معنای عدالت را “قرار دادن هر چیز سر جای خودش ” نمیدانست.
  ایشان تا هر وقت به قول خودش حجت شرعی بداند میز و صندلی ریاستش را حفظ خواهد کرد بدون توجه به قوانین کشوری و دستور مقامات ارشد.
  راستی به نظر شما عالم بی عمل به چه ماند ؟

 12. آقای صدری عزیز! لطفا قبل از مصاحبه با این قبیل اشخاص از قبل خبر رسانی کنید ما هم سوال داریم! مثلا اگر آقای دکتر ایمانیه یه هییت منصفه جهت برخورد با تخلفات بهداشتی صنوف مختلف تشکیل بدهند و بعد در این هییت از شخصی بازاری نیز جهت تصمیم گیری دعوت بشه ایشان به علت تخلفات بهداشتی بارها جریمه و محل کسبشان تعطیل شده است یعنی دعوت ازیک مجرم یا متخلف در یک هییت منصفه خود جرم نیست؟

 13. جناب صدری گرامی کامنتها رو حذف میکنید! خبریه؟ دارید عده ای مثل بنده رو ناامید میکنید! چیزهایی که حذف کردید نه بی ادبی بود و نه تهمت به رییس دانشگاه! مطالب کامنتهای مرتبط با بهداشت محیط شهرستان شیراز دارای مدرک و مستندات کافی جهت اثبات در هر محکمه ای است! لطفا نترسید!!!!!!

 14. به این شکل که من می بینم جریان ایمانیه آخرش به جر و دعوا و مرافعه و دادگاه و کلانتری و گیس و گیس کشی می رسه
  بابا ول کن برو

 15. با سلام
  متاسفانه مدیرانی که دکتر ایمانیه باهاشون همکاری می کنه بی لیاقت هستند
  بزرگترین عیب دکتر ایمانیه این هست که وقتی یک مدیر را انتخاب می کنه اینقدر اون مدیر را نگه می داره که گندش در می آد
  مثل روسای دانشکده ها از جمله بهد اشت که عامل اصلی عقب ماندگی دانشکده بهداشت شیراز هست ایشان بهمراه معاون خود فقط به فکر استادشون خودشون بودند و حتی اجازه رشد هیچ عضو از اعضای هیئت علمی را نداند و حتی در این مدت ریاست چند صد ساله( 9 سال رئیس- 8 سال معاون آموزشی) و در حالیکه ایشان بطور رسمی بازنشسته شدند هنوز بعد از 33 سال همچنان رئیس هستند در این مدت یک رشته جدید و یک مجله علمی و پژوهشی هم راه اندازی نکردند. و هیچ گروه آموزشی در این دانشکده قدرت تصمیم گیری را نداره و کلیه تصمیمات باید با نظر انها گرفته شود و هیچ کس حق نه گفتند را نداره
  و به محض اینکه نه گفت شود تهدید و حتی از سمت خود کنار گذاشته می شود
  متاسفانه رئیس این دانشکده را بعنوان یک پادگان نظامی درآورده و فقط اعضای هیئه علمی را می ترسونه که مبادا بروند پیش دکتر ایمانیه و اطلاعاتی از دانشکده بدهند و دائما از طریق خودشان اطلاعات اشتباه از گروههای آموزشی به دکتر ایمانیه و سایر معاونین دانشگاه می رسونه و آنها فکر می کنند این دانشکده اوضاعش خوبه
  و ایشان حتی با درگیری با بعضی از گروههای آموزشی قدیمی دانشکده آنها را مجبور به جدایی از دانشکده بهداشت و انتقال به داتشکده پزشکی کرد.
  به امید آنکه حداقل در دولت تدبیر و امید فکری به حال دانشکده مظلوم بهداشت شود
  تا کلیه دانشجویان و اعضای هیئت علمی و کارمندان یک نفس راحت بکشند و دانشکده بهداشت از حالت پادگان نظامی خارج شود

   1. آقای دکتر صدری عزیز دوباره کامنت من در باره مرکز بهداشت رو دستکاری کردید! عزیزم دور از جون مگه شدی محرم علیخان؟!!!!!

 16. پیرو نظر استاد قدیم دانشگاه برای انتقال نور چشمی هایش را بدون داشتن حتی یک مورد از ظوابط انتقال از رشته های غیر پزشکی هم ، به پزشکی و دندان پزشکی شیراز انتقال داده اند.
  کاملا صحیح می باشد که فرزاندان روسای یکی از دانشکده ها که بصورت پولی در شعبه کیش قبول شده بودند به دانشگاه علوم پزشکی شیراز منتقل و بدون پرداخت هزینه ادامه تحصیل بدهند

 17. دوستان عزیز پیشنهاد میکنم اقدام به شکایت در محافل قانونی نماییم و با استناد به لزوم وفاداری دولت خدمتگزار به اجرای قانون ابتدا این شکواییه ی قانونی را به دفتر حقوقی ریاست محترم جمهور ببریم و در صورت عدم توجه به آن-که البته بعید است-آنگاه موضوع را با مشاوره ی دوستان آشنا به امور قضا در محاکم مربوطه طرح و پیگیری جدی کنیم.متاسفانه اخبار جدی در خصوص اقدام دوستان وی -به دستور ایشان-برای پرونده سازی های زشت و معمول سالیان گذشته ی ایشان علیه افراد منتقد عملکرد وی به گوش میرسد.برادر دکتر صدری عزیز لطفا این کامنت حذف نشود.به نظر میرسد کمی ممیزیها زیاد شده است.ما ز یاران چشم یاری دا(ر)یم

 18. یک مقایسه ی ساده ما را به میزان علاقه ی افکار عمومی دانشگاه به ماندگاری سه باره والبته غیر قانونی وی یا آرزوی کوچ این تنها مرد عرصه ی سلامت؟؟؟؟!!! رهنمون میسازد.البته امیدوارم آقای دکتر این را هم با جعبه ی جادویی حجت شرعی شان دچار غبن نکنند:

  4 روز است مصاحبه ی ایشان بر روی سایت شماست تنها 680 بازدید کننده داشته و کمتر از3 روز است که این متن حقوقی به نظر موافق تغییر با بیش از 1650 بازدید کننده!
  العاقل یکفیه بالاشاره آقای دکتر عزیز و یاران

 19. برادر صدری عزیز لطفا ممیزی زیادی نکن .8 سال تحت ممیزی بودیم مردیم
  قربان زبان شیرینت دست بوس بزرگوار
  و اما ایمانیه اگر برود حد اقل:
  ۱- تعداد دست بوس ها به سمت صفر میل میکند
  ۲- احساس عزت نفس به کارکنان فراموش شده باز خواهد گشت
  ۳- کلنگ زنی های بدون پشتوانه و پر از خالی (مانند بیمارستان منطقه ی کامفیروز که شش سال است کلنگ خورده که خورده که خورده و دیگر هیچ)تعطیل خواهد شد
  ۴-پرونده سازی برای مخالفین به زباله دان تاریخ انداخته خواهد شد
  ۵-لبخند به معدودی و اخم به اکثریتی جای خود را به لبخند به همه و حتی الامکان اخم به هیچ کس خواهد داد
  ۶-ابهت بخشهای اموزشی ضمن نظارت بر عملکرد ایشان با هدف رعایت حق مردم خصوصا در جذب هیات علمی به این بخشها باز خواهد گشت
  ۷- نیازی به مجیز گویی نخواهد بود
  ۸-اسلام تفسیر به رای باندی نخواهد شد
  ۹- ظاهر افراد ملاک قضاوت نخواهد بود
  ۱۰-تن هیچ فرد محترمی از قرار گیری در برابر حراست نخواهد لرزید
  ۱۱-دانشجو حق اظهار در چارچوب قانون را خواهد داشت بدون اینکه تن پدر و مادرش بلرزد
  ۱۲-تقاضا برای بردن خبر و در قبال آن نور چشمی شدن تعطیل خواهد شد
  ۱۳-حوزه های مختلف معاونت ها عزتمند خواهند شد و صاحب اختیارات مصرح قانونی و البته پا سخگو
  ۱۴-خود برتر بینی وقداست طلبی تعطیل خواهد شد
  ۱۵ -دست بوس پروری مذموم خواهد بود
  ۱۶-تبعیض بین افراد و بین اساتید تعطیل خواهد شد
  ۱۷-مایه گذاردن از مقدسات با هدف پیشبرد اهداف -گاها غیر انسانی -تعطیل خواهد شد
  ۱۸-حقوق پایمال شده ی افراد بررسی و رفع ظلم خواهد شد
  ۱۹-سیاسی کاری و سیاسی بازی جای خود را به سیاست ورزی خواهد داد
  ۲۰-سلامت مردم فدای مطامع شخصی مقام نخواهد شد
  .
  .

  .
  .
  .

 20. امیدواریم با رفتن ایشان بازمانده دایناسورها یا به تعبیر بهتر فسیلهایی که مدت خدمتشان دیگه داره به چهل سال میرسه مانند دکتر ص م. و… بروند پی کارشان!!!

 21. مومن باید خوشرو باشد خداوکیلی بجز قیافه عبوث قیافه ی دیگری هم ازش سراغ دارین؟

 22. با سلام
  آقایان من با خیلی از اساتید و دانشجویان و حتی کارمندان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ارتباط هستم شنیده ها و حتی دیده ها حاکی از ان هست که این اقای دکتر اقداماتی را در طول این چند سال ریاست انجام داده اند که در هیچ حزب گروه جناح و دسته ای خاستگا ه و جایگاه ندارد اقداماتی که افراط هم در مقابل ان ها لنگ می اندازد چرا؟؟؟نظام اسلامی ما تا کی باید جور همچین مدیران را بکشد؟؟؟ایا قحط الرجال هست یا ایشان فقط باید رئیس دانشگاه شود؟؟؟8 سال ریاست برای آزمون و خطا آنهم در نظام سلامت که با مرگ و زندگی مردم در میان هست واقعا جای تعجب دارد؟ چرا روی خون شهدا راه میروید و همه اقدامات و کارهای خود را به پای نظام رهبری و شهدا می گذارید؟؟؟تفتیش عقاید در قانون اساسی ما ممنوع می باشد اما با اطلاعی که بنده دارم ایشان دانشجویان را به کمیته انضباطی کشانده اند و گفته اند عضو گروه چپ راست و ….هستید من به عنوان یک حقوقدان و کسی که از نزدیک با اقدامات آقای دکتر آشنا میباشم با قاطعیت می گویم که اینگونه مدیران وجهه همه مذهبی ها انقلابی ها و نظام را خراب کرده اند و از بعد حقوقی ایشان بیش از دو دوره یعنی 8 سال دیگر نمی توانند رئیس باشند و اگر دوبار ه حکم ایشان به عنوان رئیس زده شود میتوان از دیوان عدالت اداری در خواست ابطال این حکم را کرد

  1. انسان وقتی فکر کنه خودش حقه و دیگران نا حق همین میشه! تفسیر فاشیستی از دین نتیجه ای جز این ندارد! متاسفانه کمتر کسی هست که در این هشت سال خاطره و یا یاد خوشی از ایشان داشته باشه!

   1. نا حق نگو حسنک. من و دکتر ص و دکتر ه(با اون سکه های بهار ازادی معروف) و مامان امید اینا با مامان بهرام و پسر خاله صمد ازش خیلی خاطره ی خوش داریم وا…. راسی یادم رفت بگم دکتر ا هم همیطو

 23. ما از دکتر ایمانیه غیر از سیاسی کاری و خود رایی و تلاش برای تخریب منش پزشک چیزی به یاد نداریم. ما به جد خواهان تغییر فوری ایشان و جایگزینی توسط فردی شایسته هستیم

 24. بزرگترین عیب ایشان خراب کردن نظام سلامت وتزلزل شخصیت پزشک عمومی در قالب طرح معیوب پزشک خانواده بود که رفتن ایشان ارزوی قلبی خیلیها ست

 25. اگر میدانستید که بخش عظیمی از عقب ماندگی کشور های دنیا از جمله کشور عزیز ما ایرن به دلیل همین تعویض مدیریتها میباشد که اغلب بر پایه جو سازی های منشآ گرفته از “منبعی” است که معلوم نیست از کجا هدایت میشود. لذا کسانی که به رفتن یک مدیر مردمی خدمت گذار که در مقابل اجحاف گران به مردم وبیماران “یعنی بخش خصوصی درمان و سلامت” تمام قد ایستاده است رای مثبت دهند یا متصل به “منبع” اند و یا شیرین عقلند. امیدوارم که اقای “وکیل” اینگونه نباشند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.