قامت کوتاه دیوار مهربانی!/دیوارهای نه چندان مهربان…

خبر پارسی – فرزاد صدری – جمله معروفی هست که می گوید: نیاز نیست انسان بزرگی باشیم همین که انسان باشیم نهایت بزرگی است .ایده دیوار مهربانی با شعار «نیاز نداری بذار نیاز داری بردار» ایده بسیار زیبایی بود که می توانست مهربانی را معنای دیگری ببخشد و عشق را میهمان دل های ایرانیان کند این ایده اما از همان روزهای ابتدایی به انحراف کشیده شد و هرروز دیوار تازه ای رنگ شد و نام مهربانی بر خود گرفت حال آنکه مهربانی در اندیشه آدم ها جا دارد نه بر دیوار سخت دل هایشان!
رنگ زدن بر دیوار و نصب چند رخت آویز خود به خود مهربانی را به ارمغان نمی آورد که مهربانی را باید در اندیشه آدم ها جست و جو کرد.
دیوار را به بهانه مهربانی رنگ زدیم اما قامت مهربانی را کوتاه کردیم تا همه از دیوارش بگذرند!
این روزها آنها که در شبکه های مجازی به دنبال گسترش مهربانی هستند خوب است از فضای مجازی خارج شوند و در دنیای واقعی، دیوار کوتاه قامت مهربانی را در سطح شهر نظاره کنند!دیواری که نقاب مهربانی بر صورت دارد اما زیر این نقاب و رنگ آمیزی زیبایش هیچ است و هیچ! کافی است به لباس ها نگاهی بیندازید تا شرمنده مهربانی شوید!مهربانی نقش بر دیوار نیست.مهربانی آن اندیشه زیبایی است که بهترین لباسش را هدیه می دهد!نگاهی دوباره بر لباس های مندرس و پاره و رنگ و رو رفته و ناکارآمد بر سینه دیوار مهربانی نشان می دهد این دیوارها چندان هم مهربان نیستند!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.