عکس نوشت / حیاط خلوت بچه ها

خبر پارسی – با عجله می گذرم. کوچه به انتها  می رسد. بر می گردم یکبار دیگر از کوچه می گذرم . این بار نه به قصد عبور، بلکه برای ماندن. اما هرچه می گردم جایی برای ماندن پیدا نمی کنم. هر جایی که می ایستم انگار مزاحم کسی هستم. یاد دوره ای نه چندان دور می افتم. دوره کودکی. این کوچه مال ما بود.

91-01-138

بچه ها کوچه را نه جایی جدا از خانه هایشان بلکه حیاط خلوت مشترکی برای خود می دانستند. جایی که تمام احساسات پاک کودکی مجالی برای شکستن سکوت کوچه ها پیدا می کرد. گرچه عده ای دوست نداشتند و خود را مترسک و بچه را کلاغ می دیدند اما حکایت بچه ها هر چه بود حکایت کلاغ نبود.

91-01-139

حالا نه آنقدر بچه هست که کوچه ها را فتح کند و نه آنقدر خلوتی که مجال لحظه ای توقف در کوچه ها را بدهد. حیاط خلوت بچه ها هنوز خلوت است اما این بار از خلوت بچه ها…

99643_554

91-01-134

91-01-135

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.