رسیدگی الکترونیکی به درخواست های بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور

خبرپارسی –  مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس خبر داد: به دستور اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رسیدگی الکترونیکی و سامانه ای به درخواست های بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور از اول اردیبهشت ماه و از سوی کمیته های بدوی و تجدید نظر استان ها آغاز خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس؛ مصطفی هاشمی اظهار کرد: کارگران با داشتن  ۲۰ سال سابقه کار متوالی یا ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور می توانند درخواست بازنشستگی در این مشاغل را در کمیته های تخصصی بدوی و تجدید نظر مربوطه در سامانهHttp//:  SAKHT.MCLS.GOV.IR  ثبت کنند.

هاشمی  با بیان اینکه رسیدگی الکترونیکی به درخواست های بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور از ابتدای اردیبهشت ماه آغاز می شود؛ تصریح کرد: در این راستا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با فراهم کردن زیر ساخت‌ها برای ثبت و بررسی درخواست ها در سامانه ضمن عدم بررسی درخواست ها به صورت کاغذی؛ همچنین سالن مناسب و تعداد کافی رایانه برای رعایت فاصله حداقل ۲ متری اعضای ۵ نفری ایجاد کرده  است که درخواست ها را صرفا از طریق سامانه بررسی می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه نتیجه بررسی و رای صادر شده از طریق درخواست کننده قابل پیگیری است؛ یادآور شد: درخواست کننده می تواند با شماره رهگیری مراحل از ثبت نام تا رسیدگی را در سامانه مشاهده کند .

هاشمی خاطرنشان کرد: کمیته بدوی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور کمیته های است که به منظور تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور برای بازنشستگی در این مشاغل براساس قانون تأمین اجتماعی و ضوابط و سیاستگذاری شورای عالی حفاظت فنی با پنج نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل تشکیل می شود.

وی در رابطه با اعضای کمیته بدوی گفت: اعضای این کمیته شامل معاون روابط کار سازمان کار و امور اجتماعی استان و یا نماینده وی به عنوان رئیس جلسه، معاون امور بیمه‌ای اداره کل تامین اجتماعی استان و یا نماینده وی، کارشناس مسئول بهداشت حرفه‌ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ذیربط، نماینده کارگران حسب معرفی تشکل حائز اکثریت استان بنا به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان و نماینده کارفرمایان حسب معرفی کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان هستند.

مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس  با اشاره به اینکه جلسات کمیته‌های بدوی و تجدید نظر استانی در سازمان کار و امور اجتماعی استان تشکیل و با حضور چهار نفر از اعضای اصلی و یا علی البدل رسمیت می‌یابد؛ ابراز کرد: همچنین تصمیمات جلسه با اکثریت آراء حاضرین معتبر و لازم الاجرا است.

هاشمی ادامه داد: رأی کمیته بدوی ظرف پانزده روز اداری از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است و در صورتی که هر یک از طرفین (کارگر و کارفرما) به رأی بدوی اعتراض داشته باشند درخواست تجدیدنظر خود را کتباً به سازمان کار و امور اجتماعی محل تسلیم کنند .

وی با بیان اینکه کمیته تجدیدنظر تشخیص مشاغل سخت و زیان آور کمیته ای است که به منظور رسیدگی به اعتراض متقاضی، به رأی صادرشده در کمیته بدوی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور تشکیل شده است؛ اظهار کرد: براساس قانون تأمین اجتماعی و ضوابط و سیاستگذاری شورای عالی حفاظت فنی کمیته تجدید نظر با پنج عضو اصلی و پنج عضو علی البدل برای مدت سه سال تشکیل می شود.

هاشمی خاطرنشان کرد: اعضای کمیته تجدیدنظر استان شامل رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان به عنوان رئیس کمیته، مدیر کل تأمین اجتماعی استان، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، نماینده کارگران حسب معرفی تشکل حائز اکثریت استان بنا به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان و نماینده کارفرمایان با معرفی کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان هستند.

وی تصریح کرد: رأی کمیته تجدیدنظر استان از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم‌الاجرا است.

مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس  با اشاره به بررسی ۳۹۷۷ مورد تقاضای بازنشستگی پیش از موعد در کمیته های استانی ( متشکل از نماینده اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، نماینده دانشگاه علوم پزشکی، نماینده سازمان تامین اجتماعی، نمایندگان کارگران و کارفرمایان استان) در سال ۱۳۹۸ عنوان کرد: از این تعداد ۱۷۱۹  درخواست مورد تایید قرار گرفته است.

 هاشمی با بیان اینکه فارس بعنوان یکی از  استان های  پیشرو در اجرای قوانین بازنشستگی پیش از موعد کارگران در مشاغل سخت و زیان آور است؛ خاطر نشان کرد: کلیه درخواست های متقاضیان بازنشستگی در این مشاغل در کوتاه ترین زمان ممکن دریافت و از طریق سامانه مشاغل سخت و زیان آور رسیدگی می شود.

هاشمی افزود: با به کارگیری تدابیر ویژه و بررسی سامانه ای درخواست ها زمان رسیدگی از ۹ ماه در اوایل سال به یک ماه در پایان سال کاهش یافته است.

 مدیر روابط کار داره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس با اشاره به رسالت و ظرفیتی که در قانون کار به منظور خدمت رسانی و در راستای ایمنی و بهداشت جامعه کار دیده شده است؛ ابراز کرد: بازرسان کار این استان به عنوان ضابطین قانونی نسبت به شناسایی عوامل زیان آور و خطرناک با هدف سالم سازی محیط کار و ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت در کارگاه ها اقدام و اصل سالم سازی شرایط کار کارگران را در دستور کار ویژه خود دارند. در این باره موارد نقص ایمنی و بهداشت کارگاه  به مسئولین کارگاه ابلاغ شده است و کارفرما موظف است اقدامات سالم سازی شرایط محیط کار را در ظرف  دو سال انجام دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.