درددل یکی از دوستان آذری: شاهکار واقعی مطلب شما بود، خوش انصاف ها!

خبرپارسی-به دنبال انتشار یادداشتی انتقادی از رویه مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس در خبرپارسی ، یکی از دوستان آذری که نمی خواست نامش فاش شود یادداشتی درد دل گونه برایمان فرستاد که عینا” منتشر می شود:

دوستان خبر پارسی

سلام.نمی دانم در این شب های عزیز چگونه باید بنویسم که هم شما دوستان را به دلیل نقد غیر منصفانه تان مکدر نسازم و هم از آن بابت که یادداشتم از جانب آقای آذری نیست و سوگند یاد می کنم از نوشتن این یادداشت روحش هم خبر ندارد ، او از نوشته ام دلگیر نشود.

کاش با مطالعه و بررسی بیشتر قلم می چرخاندید. آذری مثل همه ماها انسانی است که معصوم نیست و نمی خواهم بگویم عاری از اشتباه است اما داستان اجباری کردن چادر را از کدام بخشنامه استخراج کرده اید؟ چه کسی به شما گفته آذری چادر را در مدارس اجباری کرده است؟ ما همه می دانیم اجبار و اکراه نتیجه معکوس به همراه دارد. فرهنگ سازی حجاب اسلامی امر خوبی است که تحت لوای آموزه های دینی ما می تواند در مدارس نهادینه شود اما اینکه بخواهیم به اجبار چادر بر سر دانش آموزان کنیم نه در قانون آمده و نه در شرع و نه کسی در مدارس فارس به دنبال این موضوع بوده است.

از بی توجهی به اصلاح طلب ها گفته بودید. مشی اعتدال که خواسته دولت دکتر روحانی است را در همه رفتارها و کردارهای آذری از نزدیک دیده ام و یاران و روحانی های اصلاح طلب هم مثل همه دیگر نیروهای فرهنگی از شرایط فعلی بهره مند هستند که پرداختن جز به جز این موضوع در این مقوله نمی گنجد.

توجه به شنیده ها و استناد به آنها برای نوشتن چنین یادداشتی با این حجم هجمه ها دور از انصاف و عدالت است. از شما توقع می رود در اینگونه موارد با دید بازتر و بینشی بهتر قلم بزنید.آنچه به اشتباه به آذری نسبت داده بودید شاهکار نبود، خوش انصاف ها ، شاهکار اصلی ، نوشته شما بود!خداوند همه ما را به راه راست هدایت کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.