خرد ایرانی تجربه ای بزرگ برای دیپلماسی جهانی

خبر پارسی – عبدالکاظم دریساوی – ماراتون فرسایشی و نفسگیر مذاکرات بغرنج پنج به علاوه یک با امضای موافقتنامه به پایان رسید تا فصل جدیدی درتاریخ دیپلماسی رقم بخورد .
تاریخ این رویداد منحصربه فرد راکه از بروز یکی از بزرگترین بحران های فاجعه بار جلوگیری کردبه عنوان سرفصل نوینی در دیپلماسی ثبت کرد. دریک سو خرد ایرانی و درسوی دیگر قدرت های مسلط جهان برتردیدها و بی اعتمادی ها غلبه کرده و نشان دادند که بدون توسل به زور و جنگ و کشتار و ویرانی می توان خرد و عقل و منطق رادر حل سخت ترین تضادها و مناقشات به کارگرفت و زیباترین نغمات را برای صلح و تفاهم جهانی سرود.
این بزرگترین دستاورد بیش از ده سال کشمکش و زندگی درزیرسایه شوم جنگ بود که خردو فرهنگ مدارای ایرانی به عنوان گلواٰژه این رویداد اثر عمیق خودرابر افکارعمومی و فرهنگ جهانی گذارد.
همی تا توانی زتدبیرکار
مدارای دشمن به از کارزار
چو کاری برآید به لطف و خوشی
چه حاجت به تندی و گردنکشی…
این طنین بلند خرد ایرانی از اعماق تاریخ است که از حنجره فرزندان صدیق این آب و خاک به شیواترین و ظریف ترین شیوه ها بیان شد و جهان به احترامش کلاه از سر برداشت. ..تدبیر و امید همراه باهدایت های روشنگرانه ملی که درنوع خود اجماعی ملی رابه نمایش کذاشت تاریخ را به حرمت این خرد سبب ساز و اثر گذاربه احترام واداشت متبرک باد این نگاه خردگرایانه ملی که ایران باشکوه رابرستیغ خردگرایی دوران نشاند واعتمادبه نفس ملی رانوازش کرد این گونه است که پرچم درباد رقصید و ایران شوق و امیدو اعتماد رابه همه جهان مخابره کرد. اینک زمان آن فرارسیده است که اعتدال و میانه روی دزهمه امور نهادینه شود و با اتکابه خرد ایرانی خردگرایی و راست کرداری رادرجامعه ساری و جاری کردو دست رد به هرگونه افراط گری و ستیزه جویی و تشنج طلبی زد. ایران امروز برای ساختن و نوساختن و حرکت به سوی رشد و پیشرفت باید بااتکابه اعتماد ملی و حرکت در جهت تفاهم واقعی در عرصه ملی و بین المللی رابه نمایش بگذارد برای ساختن آینده راهی به جز اعتماد به مردم و ایحاد تفاهم ملی برپایه خرد ایرانی وجود ندارد پایان مذاکرات آغازی برای ساختن فردای ایران است….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.