حکایت تلخ حمایت دولت احمدی نژاد از رسانه‌ها/ کیهان و ایران پیشتاز حمایت‌های ریالی و ارزی!/عصر مردم و خبر پیشتاز دریافت کمک در بین محلی ها

خبر پارسی – فرق بخش خصوصی و بخش دولتی در کشور ما این است که دولت همیشه خودش به خودش یارانه می‌دهد و وقتی دایره‌ی تقسیم غنایم میان دولتی‌ها به پایان رسید؛ سهمی هم به بخش خصوصی داده می‌شود تا جایی برای اعتراض باقی نماند.

خبر گزاری ایلنا در گزارشی نوشته است :در این سال‌ها؛ اگر هم قرار بوده وام و یارانه‌ای به بخش خصوصی داده شود چراکه شعار خصوصی‌سازی را ناچارا چندسالی‌ست که سرمی‌دهند؛ میزانش آنقدر ناچیز بوده که می‌شود آن را حذف کرد درعوض وقتی سیستمی از بودجه‌ی کلان دولتی یا عمومی برخوردار باشد یا حتی پا فراتر نهاده و برای خودش ردیف بودجه داشته باشد؛ بازهم بیش از دوسوم یارانه و کمک دولت را حق خود دانسته و حاضر نیست یک یا دو صفر آن را با بخش خصوصی شریک شود.

روزنامه‌ها؛ خبرگزاری‌ها و رسانه‌های دولتی برخوردار از بودجه‌های کلان و نامحدود دولتی دقیقا از همین اصل پیروی می‌کنند: اصل یارانه‌ی بیشتر برای رسانه‌ی دولتی‌تر.

قضاوت در این‌باره را به خودتان می‌سپاریم. می‌توانید اعداد و ارقام زیر را مطالعه کنید و خود نتیجه بگیرید سپس آن را به خبرگزاری‌ها و دیگر رسانه‌ها تسری دهید و درست همین نتیجه را بگیرید. این ارقام مربوط به ده سال گذشته و دوره‌ی ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد است. درست همان دورانی که روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها در بخش خصوصی با بیشترین مشکلات مالی و ریزش خبرنگاران مواجه بودند. در این روزها رسانه‌های دولتی و برخوردار از بودجه‌ی دولت به علاوه‌ی حمایت یارانه‌ای دولت؛ با جیب‌های پرپول از دولت محبوبشان حمایت می‌کردند. آن‌هم در یک رقابت کاملا برابر‍(!)

روزنامه‌های کیهان و ایران فقط یارانه(۱۰ میلیارد تومان) دریافت نکرده‌اند بلکه دریافت‌های دلاری هم داشته‌اند.

جام جم، رسالت، جوان، وطن امروز، جمهوری اسلامی، دنیای اقتصاد، قدس و خراسان هم از این سفره‌ی پربرکت بی‌بهره نبوده‌اند. دریافت‌های ارزی چندصد هزار دلاری به همراه هریک بیش از ۲ و ۳ میلیارد تومان یارانه نوش جان کرده‌اند.

سهم روزنامه‌های دیگر مانند ابتکار، ابرار ورزشی، تابناک یا ملت ما، تماشا، جمهوری اسلامی، خبر جنوب، خبر ورزشی، خراسان، دنیای اقتصاد، شرق، مردم‌سالاری و عصر مردم هم؛ رقم قابل توجهی را شامل می‌شود. چیزی برابر با یک‌ششم یارانه را جذب کرده‌اند.

در این فهرست ۲۵ صفحه‌ای میزان یارانه دریافتی ۱۷۱ روزنامه سراسری، منطقه‌ای و محلی به تفکیک میزان یارانه دریافتی برای هر سال اعلام شده است.

براساس این جدول روزنامه‌هایی همچون کیهان و ایران که کاملا از بودجه‌ی دولتی استفاده می‌کنند؛ بیشترین میزان یارانه دولتی را دریافت کرده‌اند. بیش از ۱۰ میلیارد تومان. روزنامه‌ی کیهان سال ۹۱، ۶۳۹ میلیون تومان، سال ۹۰ یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان، سال ۸۹، یک میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان، سال ۸۸، دو میلیارد و ۵۵۸ میلیون تومان، سال ۸۷ دو میلیارد و ۱۷۲ میلیون تومان، سال ۸۶ یک میلیارد و ۶۱۸ میلیون تومان دریافت داشته است. همچنین در سال ۸۵، ۸۵۰ هزار دلار به این روزنامه کمک شده است.

روزنامه ایران سال ۹۱، ۸۳۸ میلیون تومان، سال ۹۰ یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان، سال ۸۹، دو میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان، سال ۸۸، دو میلیارد و ۱۷۰میلیون تومان، سال ۸۷ دو میلیارد و ۱۷۳ میلیون تومان، سال ۸۶ یک میلیارد و ۴۶۸ میلیون تومان دریافتی داشته است. همچنین در سال ۸۵، ۷۵۰ هزار دلار به روزنامه ایران کمک شده است.

روزنامه جوان سال ۹۱، ۲۵۴ میلیون تومان، سال ۹۰، ۵۰۰ میلیون تومان، سال ۸۹، ۹۹۷ میلیون تومان، سال ۸۸، ۸۶۲ میلیون تومان، سال ۸۷، ۳۹۳ میلیون تومان، سال ۸۶، ۴۶۰ میلیون تومان دریافت داشته است. همچنین در سال ۸۵، ۱۷۰هزار دلار و سال ۸۴، ۱۱۰ هزار دلار به روزنامه جوان کمک شده است.

سری هم به روزنامه‌های بخش خصوصی می‌زنیم:

روزنامه آرمان سال ۹۱، ۳۶ میلیون تومان، سال ۹۰، ۸۰ میلیون تومان، سال ۸۹، ۴۱ میلیون تومان، سال ۸۸، ۶ میلیون تومان، سال ۸۷، ۴۴ میلیون تومان، سال ۸۶ ۱۹۵ میلیون تومان دریافت داشته است. همچنین در سال ۸۵، ۸۰ هزار دلار و سال ۸۴، صد هزار دلار به روزنامه آرمان کمک شده است.

روزنامه اعتماد سال ۹۱، ۱۱۰ میلیون تومان، سال ۹۰، ۱۴۵ میلیون تومان، سال ۸۹، صفر ریال، سال ۸۸، ۹۵ میلیون تومان، سال ۸۷، ۱۹۰ میلیون تومان، سال ۸۶ ۳۵۹ میلیون تومان دریافت داشته است. همچنین در سال ۸۵، ۱۸۰ هزار دلار و سال ۸۴، ۱۸۵ هزار دلار به روزنامه اعتماد کمک شده است.

روزنامه خبر سال ۹۱، ۵۱ میلیون تومان، سال ۹۰، ۱۱۳ میلیون تومان، سال ۸۹، ۹۵ میلیون تومان، سال ۸۸، ۱۵۱ میلیون تومان، سال ۸۷، ۲۶۲ میلیون تومان، سال ۸۶ ۳۰۷ میلیون تومان دریافت داشته است. همچنین در سال ۸۵، ۳۲۵ هزار دلار و سال ۸۴، ۳۴۰ هزار دلار به روزنامه خبر کمک شده است.

روزنامه آفتاب یزد سال ۹۱، ۸۱ میلیون تومان، سال ۹۰، ۱۶۰ میلیون تومان، سال ۸۹، ۱۱۶ میلیون تومان، سال ۸۸، ۹۱ میلیون تومان، سال ۸۷، ۲۲۲ میلیون تومان، سال ۸۶، ۲۹۲ میلیون تومان دریافت داشته است. همچنین در سال ۸۵، ۲۰۰ هزار دلار و سال ۸۴، ۲۰۰ هزار دلار به روزنامه آفتاب یزد کمک شده است.

در این میان میزان کمک به روزنامه‌های محلی که پخش سراسری ندارند نیز قابل تامل است.

هفته‌نامه عصر مرودشت سال ۹۱، ۳۶ میلیون تومان، سال ۹۰، ۸۰ میلیون تومان، سال ۸۹، ۷۶ میلیون تومان، سال ۸۸، ۱۳۴ میلیون تومان، سال ۸۷، ۱۸۳ میلیون تومان، سال ۸۶، ۲۲۴ میلیون تومان دریافت داشته است. همچنین در سال ۸۵، ۳۳ هزار دلار و سال ۸۴، ۳۰ هزار دلار به هفته‌نامه عصر مرودشت کمک شده است.

روزنامه عصر نی‌ریز سال ۹۱، ۳۶ میلیون تومان، سال ۹۰، ۸۰ میلیون تومان، سال ۸۹، ۷۶ میلیون تومان، سال ۸۸، ۱۳۴ میلیون تومان، سال ۸۷، ۱۸۳ میلیون تومان، سال ۸۶، ۲۲۴ میلیون تومان دریافت داشته است. همچنین در سال ۸۵، ۳۳ هزار دلار و سال ۸۴، ۳۰ هزار دلار به روزنامه عصر نی‌ریز کمک شده است.

در این شرایط؛ روزنامه شرق سال‌های ۸۶، ۸۷ و ۸۸ هیچ یارانه‌ای دریافت نکرده و فقط در سال ۸۹، ۱۵۵ میلیون تومان سال ۹۰، ۳۱۰ میلیون تومان، سال ۹۱، ۱۱۰ میلیون تومان دریافت کرده است. همچنین به این روزنامه در سال ۸۴، ۷۰۰ هزار دلار و در سال ۸۵، ۳۰۰ هزار دلار کمک شده است.

روزنامه بهار در سال ۹۱، هفت میلیون تومان دریافت کرده است.

یارانه‌ بعضی روزنامه‌ها مانند روزنامه همشهری در دو سال ۹۰ و ۹۱ قطع شده است.

براساس آماری که وزارت ارشاد اعلام کرده است به صورت تقریبی برای ۱۷۱ نشریه در سال ۹۱، ۸۹۹ میلیون تومان، در سال ۹۰، یک میلیارد و ۸۰۴ میلیون تومان، در سال ۸۹، یک میلیارد و ۷۷۷ میلیون تومان، در سال ۸۸، دو میلیارد تومان، در سال ۸۷ دو میلیارد و ۳۰۵ میلیون تومان، در سال ۸۶، دو میلیارد و ۲۸۴ میلیون تومان یارانه پرداخت شده است.

1 دیدگاه برای “حکایت تلخ حمایت دولت احمدی نژاد از رسانه‌ها/ کیهان و ایران پیشتاز حمایت‌های ریالی و ارزی!/عصر مردم و خبر پیشتاز دریافت کمک در بین محلی ها

  1. کاش کمی هم به بدنه دولت و بویژه روابط عمومی ها بپردازید. در ساا های 86به بعد هرچه توانستند نیروهای ناکارآمد به روابط عمومی ها اضافه کردن. در همین استانداری فارس ،فرمانداری ها و …. تا توانستند نیروهای بیکاره به بدنه تحمیل کردند که امروز ادعای حق آب و گل دارند. کاش مطالبه کنید راندمان این نیروها چیست؟ با اینکه بهترین نیروهای رسانه ای در چپ ها هستند اما راست ها تا نگهبان را به عنوان کارشناس و آبدارچی را به عنوان کارشناس به این بدنه اضافه کردند و اکنون تدبیری ها همچنان بدون تدبیر این نیروهای ناکارآمد را حفظ می کنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.