تخلف مشفقیان و صادق عابدین زیر ذره بین دیوان عدالت اداری /باشگاه برق باردیگر تحت پوشش برق منطقه ای!

خبر پارسی-آیا می توان یک موسسه دولتی را بدون تشریفات قانونی و به صورت رایگان به یک فرد بخشید؟ این سئوالی است که ماهها ذهن برقی ها را به خود مشغول کرده و برای یافتن پاسخ آن به هر جایی سر زده اند. اداره ورزش، هیات فوتبال، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، فرمانداری، استانداری و… روند کار اما بگونه ای پیش رفت که نتیجه دلخواه کسب نشد.

در این میان پیشکسوتان با گرفتن وکیل ، راه پایتخت را در پیش گرفتند تا از طریق قانونی پیگیر تخلف برق منطقه ای باشند. پرونده ای با همین خواسته یعنی ابطال مصوبه برق منطقه ای در واگذاری بدون مزایده و رایگان باشگاه برق به فردی خاص در دیوان عدالت اداری تشکیل شد و با ثبت در دبیرخانه ، تعیین شعبه و یک نسخه از دادخواست و ضمائم هم برای برق منطقه ای ارسال گردیده که  پس از ابلاغ باید سریعا” پاسخ بدهند با چه مجوزی و مستند به چه ماده قانونی این اقدام را انجام داده اند.پس از آن دیوان با بررسی پاسخ ارائه شده و مدارک ابرازی شاکی رای خود را صادر می کند.

دیوان عدالت اداری کجاست؟ /نگاهی به مقررات

اصل ۱۷۳ قانون اساسی می گوید: به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مامورین‏ یا واحدها با آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، دیوانی‏ به‏ نام‏ “دیوان‏ عدالت‏ اداری‏” زیر نظر رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ تاسیس‏ می‏ گردد. حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.

ماده ۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری می گوید:  دیوان عدالت اداری در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی می‌باشد. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.

ماده ۱۰ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری در مورد صلاحیت این دیوان می گوید: رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه­ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری­ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

حالا پیشکسوتان از تصمیم برق منطقه ای درباره واگذاری غیر قانونی باشگاه برق شکایت کرده اند و برق منطقه ای باید ثابت کند که این عمل قانونی است.در غیر اینصورت آن تصمیم و مصوبه ابطال می شود.

ماده ۳۴- درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

ماده ۳۵- شعبه رسیدگی‌کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید.

ماده ۳۹- سازمانها، ادارات، هیأتها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادر‌کننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ‌ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید.

ماده ۴۲- در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نیست. (یعنی مانند همین پرونده برق که  طرف شکایت برق منطقه ای است اما اصل موضوع متوجه شخص ثالث یعنی حسین فارسی هم هست ، باز هم دیوان به پرونده رسیدگی می کند و کاری به فارسی ندارد چون برق منطقه ای به عنوان شرکتی دولتی تخلف کرده است)

ماده ۱۱۲- در صورتی که محکومٌ ‌علیه از اجرای رأی، استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.

تخلف برق منطقه ای چه بود؟

در قراردادبرق منطقه ای با حسین فارسی که یک نسخه از آن به فدراسیون فوتبال هم تحویل گردیده آمده است«با توجه به ممنوعیت هزینه کرد شرکت های دولتی در ورزش حرفه ای و عدم توانایی مالی موسسه فرهنگی ورزشی برق شیراز جهت اداره تیم های فوق الاشعار به لحاظ حفظ شان و موقعیت باشگاه برق و کمک به ماندگاری و ثبات آن و با امعان نظر به صورتجلسه شماره ۲۹۸ هیات مدیره موسسه فرهنگی- ورزشی برق شیراز مبنی بر موافقت هیات مدیره به واگذاری تیم ها صددرصد امتیاز تیم های مورد اشاره در بند ۲به طور رایگان به آقای حسین فارسی واگذار می گردد.» پس از آن در صورتجلسه واگذاری سهام که در ثبت شرکت ها هم به ثبت رسیده همین عبارت«رایگان» قید گردیده و آمده است که بدهی ها بر عهده برق منطقه ای خواهد بود.

در این قرارداد و صورتجلسات به اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون برنامه پنجم استناد گردیده که دولت حق هزینه کرد در ورزش حرفه ای را ندارد و موسسات و شرکت های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند.

فارغ از اینکه آیا برق شیراز که در دسته دوم است مشمول قاعده و اطلاق عبارت «ورزش حرفه ای» می شود یا خیر باید پرسید آیا واگذاری بدون مزایده و خارج از بورس در قانون وجود دارد؟

ماده ۱۹ قانون اجرایی اصل ۴۴ در بند «ز» می گوید:  در چـارچوب مجوزهای قانونی، دولت می‌‌تواند نسبت به هبه و یا صلح غیرمعوض شرکتهای دولتی که غیرقابل عرضه در بورس باشند را به مؤسسات عمومی ‌غیردولتی مشروط بر این‌که شرکت مورد واگذاری در چارچوب وظایف مؤسسه مذکور باشد، تصمیم‌گیری نماید.

آشکار است که برای واگذاری به صورت «هبه = یعنی بخشش»  باید طبق این ماده مجوز قانونی اخد می شد.ضمنا” به اشخاص حقیقی هم نمی توان هبه کرد بلکه باید در اختیار موسسات عمومی غیر دولتی قرار بگیرد.

نهادهایی مانند کمیته ملی المپیک، فدراسیون فوتبال، هیات فوتبال و… نهاد عمومی غیر دولتی هستند.برق منطقه ای و صادق عابدین ، بدون هیچ تشریفاتی باشگاه برق را به حسین فارسی واگذار کردند. از فارسی هم مدتهاست خبری در دست نیست و فردی به نام شیروانی هم که مدعی است سهام باشگاه را از او خریداری نموده مدرک مستندی که بتواند سهام را به نام را به خود در ثبت شرکت ها به ثبت برساند در اختیار ندارد. هر چند اگر مدارکی هم داشت ، با توجه به تخلف برق منطقه ای و عدول از قانون ، این انتقال زیر سئوال بود.

حسین فارسی از طلوع آرزوها تا پایان ماه عسل!

حسین فارسی با حضور در تیم صنعت ساری نام خود را بر سر زبانها انداخت.تیمی که او در میانه راه آن را رها کرد و مشکلاتی مانند آنچه امروز در برق رخ داده را در شمال کشور باعث شد.او به سبب آشنایی با استاندار وقت فارس به شیراز آمد تا به گفته خودش به سرزمین مادری اش خدمت کند.مصاحبه هایی از حیدرعلی کامیاب آن روزها در سه مصاحبه با رسانه های محلی و سایت خود ،فارسی را فردی معرفی کرد که از تمکن مالی بالایی برخوردار است و روزهای خوبی را برای برق پیش بینی کرد. او معتقد بود فارسی اصلا عشق شهرت ندارد حتی خواسته که نام او فاش نشود!منصوری رییس همیاری شهرداری ها مدیره ای که هم در کنار کامیاب و فارسی در هیات مدیره قرار گرفت. هیات مدیره ای که یکی از اعضای آن به درست یا غلط توسط فدراسیون با یکسال محرومیت مواجه شد، یکی سر از پرونده ای قضایی و بازداشت درآورد و دیگری حکم جلبش در دست طلبکاران است. همین مسائل باعث شد تا کامیاب بعدها به صراحت از حضور در برق ابراز پشیمانی کند.

در همان ابتدای فصل اول حضور حسین فارسی در برق، سایت گل در خبری نوشت که مدیران برق اعلام کرده اند در صورت عدم حمایت مالی مسئولان استان از این تیم آنها از لیگ کنار می کشند! این خبر با واکنش کامیاب مواجه شد و در گفت و گویی اظهار داشت« هیچ توقعی از مسئولان استان نداریم. همین که آقای استاندار لطف کرده و ریاست مجمع باشگاه را بر عهده گرفته اند نشان دهنده علاقه او به برق است. قرار نیست او یا دیگر مسئولان به بخش خصوصی هم کمک کنند. با توجه به محدودیت هایی که وزارت نیرو در امر تیم داری داشت و بنا به خواست دولت  تنها یک راه وجود داشت و آنهم واگذاری امتیاز این تیم  به بخش خصوصی بود . ازآنجایی که مردم فارس و علاقه مندان این باشگاه در سراسر ایران و حتی در خارج از کشور نگران وضعیت این تیم که به دسته دوم سقوط کرد ، بودند نشست های  متعددی با استاندارفارس ،  مدیرعامل شرکت برق منطقه ای ،  مدیرکل ورزش و جوانان فارس و همچنین شخص سرمایه گذار که نمی خواهد نامش فاش شود، داشتیم و طی توافقنامه ای امتیاز این باشگاه به او سپرده شد. وباید از مهندس صادق عابدین استاندار فارس ، سید غلامرضا کمانه مدیر کل ورزش و جوانان فارس و محمد رضا مشفقیان که زمینه واگذاری امتیاز تیم برق شیراز را فراهم کردند تقدیر نمود»

او در ادامه درباره فارسی هم گفته بود«فارسی بعنوان یک فرد اقتصادی در ۶ ماهه نخست بیش از سیزده میلیارد برای برق هزینه کرده و بی انصافی است اگر انتظار داشته باشیم وی تمام زندگیش را خرج ورزش کند اما او هم مشکلات خاص خودش را دارد و تمام تلاشش را کرده تا این گرفتاری های مالی  مرتفع شود. مردم عزیز باید بدانند فارسی هزینه های یک باشگاه را متحمل شده نه تنها تیم فوتبال بزرگسال برق. وی تصریح کرد: پول فارسی فقط به قرار داد بازیکنان ختم نمی شود ما در تمامی رده های پایه و تیم فوتسال با حریفان مقابله می کنیم که در طول هفته بیش از دویست میلیون ریال هزینه های ایاب و ذهاب و جانبی باشگاه می باشد. واقعا دل شیر می خواهد در این دریای بیکران پول خرج کند ولی امثال فارسی ها کم نیستند باور کنید هر وقت به مالک باشگاه عنوان می کنم در صورت مشکلات مالی از برخی تیم های پایه یا کار های دیگر کسر کنیم با جدیت جواب منفی داده و می گوید: در همه زمینه ها با قدرت ادامه داده و انشاالله با کمی صبر و حوصله همه دردسر ها حل می شود. باشگاه برق به دلیل برنامه های بلند مدت و  وسعت یافتن به اهداف مهم به یک هیأت مدیره قوی نیاز داشت که به لطف خدا مهمترین و دانا ترین شخصیت های زحمت کش استان در این مجموعه بزرگ جمع شده که همکاری خیلی خوبی با مدیر عامل و همچنین مالک باشگاه دارند اگر برق در مسیر خوبی حرکت می کند بدون کمک دوستانمان در هیأت مدیره میسر نیست»

کامیاب اما در ادامه و با پایان فصل ،حرفش را تغییر داد و در بحبوحه درگیری با فارسی گفت«سال گذشته باشگاه برق شیراز یک ریال هم کمک دولتی دریافت نکرد، شاید اگر نصف کمک‌هایی که قبل از این به این باشگاه شده بود، سال قبل هم انجام می‌شد، امروز شاهد این همه مشکلات نبودیم و برق شیراز هم حال و روز بهتری داشت.»

روزهای ماه عسل فارسی در شیراز و برق تمام شده بود.کامیاب در حمله رسانه ای به او و استاندار وقت فارس-که پیش از این لب به تمجید از او گشوده بود-  گفت«کجای دنیا سراغ دارید که یک مدیرعامل ماه‌ها پس از کنارگیری، با چنین مشکلاتی روبرو باشد، آنها که پای آقای فارسی را به استان باز کردند،‌کجا هستند، محبت فرموده اکنون هم ایشان را برای حل و فصل مشکلات به شیراز فراخوان کنند. آقای فارسی یک دستگاه لندکروز از یکی از دوستان حقیر خریداری کرده و ۴ ماه است که بدون پرداخت حتی یک ریال، از آن استفاده می‌کند، حالا هم خود را آفتابی نکرده و حتی موبایل‌هایش را خاموش کرده و پاسخی به من نمی‌دهد.

کامیاب با بیان اینکه مالک باشگاه برق مدعی داشتن مطالباتی از وی است، گفت: در جایی از یکی از بانک‌های خصوصی وامی به نام باشگاه برق دریافت شده و علی‌رغم گذشت ۶ ماه از زمان سررسید، هنوز برای بازپرداخت به بانک مراجعه نشده است. این در حالی است که بانک یاد شده، احضاریه‌هایش را برای من می‌فرستد.

بسیاری از کسانی که تامین کننده نیازهای تیم بوده و جزو اصناف هستند، تاکید دارند که به‌واسطه اعتبار من(کامیاب) حاضر به تامین این نیازها شده‌اند و اکنون مطالبات ریالی شان را می‌خواهند و دائم باید در کلانتری پاسخگوی شکواییه‌هایی که عموما هم به‌حق است، باشم.»

در حالی که خود کامیاب در گفت و گو با سایت خود وی ،از ادعای حسین فارسی درباره بدهکار بودن کامیاب به مالک باشگاه خبر داده بود همان سایت در گفت و گو با حسین فارسی و در روزهایی که به نظر می رسید زندگی این دو نفر مانند سریال «آیینه» شیرین  شده است نوشت«مالک باشگاه برق که قصد داشت بی پرده به همه سوالات ما پاسخ دهد در پاسخ به این پرسش که برخی افراد درصحبت های کوچه و بازاری وعمومی گفته بودند کامیاب پول باشگاه را برده است  توضیح داد  : آدم زنده وکیل و وصی نمی خواهد. باشگاه سیستم مالی منظمی داشت وهمه اسناد و هزینه ها هم مشخص است .گزارشی دال بر اینکه تخلفی از طرف ایشان صورت گرفته باشد شایعه ای بیش نیست و کسانی که این صحبتها را می کنند به روزقیامت اعتقاد ندارند .کامیاب زحمات زیادی برای باشگاه کشید که جا دارد از وی تشکر کرده و از ایشان برای همکاری بیشتر با باشگاه در ادامه کار دعوت بعمل می آورم .» آیا به راستی «برخی افراد» و «صحبت های کوچه بازاری» عامل بروز آن اخبار بود یا گفته های خود کامیاب؟ در ادامه کار کامیاب از داشتن هر گونه مسئولیتی در برق از خود برائت جست هر چند این برائت جستن با آنچه در ثبت شرکت ها به ثبت رسیده متفاوت است.

در هر حال فارسی که در همان مصاحبه قول داده بود این فصل برق مشکل مالی ندارد و همه منابع بودجه و نحوه هزینه کرد آن طی بولتنی منتش و در اختیار همه افراد قرار می دهد این روزها ستاره سهیل است.باشگاه وتیم هایش در طرح زوج و فرد یک روز در میان تعطیل می شوند.

مشخص نیست آنجا چه کسی حق امضا دارد زیرا آنهایی که طبق قانون در ثبت شرکت ها صاحب امضا هستند در باشگاه حضور ندارند.شیروانی از یکسو در باشگاه برق خود را سهامدار و نایب رییس باشگاه می داند و در سایت رسمی باشگاه با این عنوان بیانیه صادر می نماید و از سوی دیگر در گفت و گو با وبلاگ تیم فوتسال برق می گوید«من که هنوز هیچ چیز به نامم نیست و از جیب شخصی هزینه می کنم نباید انتظار زیادی از ما داشته باشید» و شرقی رییس دفتر مشفقیان هم در همان وبلاگ اینگونه این حرف را تایید کرده«البته من به آقای شیروانی حق می دهم که بعضی از مواقع در پرداختها تعلل می نماید . ایشان با وجود اینکه هنوز هیچ سهام رسمی به نامش نیست ولی از جیب هزینه می کند . کمتر کسی حاضر است اینچنین از اموال شخصی خود خرج نماید .» با تحقیق در سایت روزنام رسمی و ثبت شرکت ها هم محرز است که شیروانی هیچ سمت رسمی در برق ندارد (اینجا و اینجا کلیک کنید) سهامدار دانستن خود یا اطلاق سمت نایب رییسی باشگاه در حالی که با واقعیت و اسناد رسمی متضاد است می تواند برای او بار حقوقی داشته باشد و هر شکایتی در این باره وارد است. شیروانی به دفعات نامه نوشته تا در هیات فوتبال خود را مالک و سهامدار برق معرفی کند اما سهامدار بودن یا نبودن را فقط و فقط باید در ثبت شرکت ها پیگیری کرد و بس.

تکلیف فارسی چه می شود؟

اگر دیوان عدالت اداری مصوبه برق منطقه ای را لغو کند تکلیف فارسی یا شیروانی و هزینه هایی که انجام داده چه می شود؟ این پرسشی است که شاید به دنبال همه این مسائل مطرح شود. شیروانی که سمتی در باشگاه نداشته و هزینه کردن او به خودش مربوط است. فارسی هم در چنین حالتی می تواند تقاضای ضرر و زیان نماید. کسی که مقصر این واگذاری غیر قانونی است وفق ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی باید پاسخگوباشد. این ماده می گوید« کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند»

حالا باشگاه برق در آستانه بازگشت به برق منطقه ای است و با توجه به اخبار موثقی که از رفتن مشفقیان از ساختمان نبش خیابان فلسظین و جانشینی رییس جدید به جای او حکایت دارند باید دید رییس بعدی تصمیم به باشگاهداری دارد یا برق را به صورت قانونی و در قالب مزایده به بخش خصوصی واگذار می کند؟

 

1 دیدگاه برای “تخلف مشفقیان و صادق عابدین زیر ذره بین دیوان عدالت اداری /باشگاه برق باردیگر تحت پوشش برق منطقه ای!

  1. جوابیه ای بر مطلب «تخلف مشفقیان و صادق عابدین زیر ذره بین دیوان عدالت اداری»
    طبق موازین رعایت اخلاق رسانه ای، نسبت به انتشار آن اقدام کنید.
    nedaye-andisheh.blogfa.com

    یک نکته عجیب: دو سه ساعت پیش که مقاله شما را خواندم بازدید از آن 27 تا بود و الان بعد از دو سه ساعت شده 1123
    واقعا شما در این مدت کوتاه که سایت خبری زدید بدون هیچ تبلیغاتی و کار خاصی و در عین گمنامی کار بسیار بزرگی انجام داده اید! یک شماره تلفن بدید برای مشورت خدمت می رسیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.