به مناسبت درگذشت دکترمعتمد نژاد؛ همه ما به او مدیونیم

 خبر پارسی – ابوالفضل فاتح بنیانگذار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) که در دوران حضورش در این خبرگزاری بارها با او گفت و گو کرد و از او نوشت در یاداشتی با تمجید ازدکترمعتمد نژاد او را  نماد روشنی از وضعیت رسانه در ایران دانسته و گفته در حالی که از او تقدیر می شد، اما متاسفانه جریان اصلی رسانه جای دیگری شکل می گرفت!

در یاداشت دکتر فاتح آمده است:

استاد دکتر کاظم معتمد نژاد ملول از رسانه های “قدرت بنیاد” و “ثروت بنیاد” عمری را در جستجوی رسانه “معرفت بنیاد” گذراند و برای تحقق این مهم در کشور عزیزمان معلمی کرد.

او با شناخت دقیق از محدودیت های رسانه و وقوف به الکن بودن آن ، همتش را متوجه گفتار درمانی این موجود الکن و نحیف کرد تا شاید اگر نمی شود محدودیت ها را به شکل معنی داری تعدیل کرد حداقل به شیوه گفتار درمانی، به رسانه های ما بیاموزد که به رغم محدودیت ها، پیامشان را موثرتر، غنی تر و ماندگار تر واگو نمایند.

او عمر شریفش را مصروف تقویت پایه های علمی رسانه و آموزش نیروی انسانی کرد و در این مسیر یادگارهای بسیار ارزشمند و افتخار آمیزی نیز برجای گذاشت. امیدهای محقق نشده اش را در جوانها جستجو کرده و متواضعانه پا به پایشان همراه بود تا نور امید و اشتیاق را در دلهایشان زنده نگه دارد.

البته او نماد روشنی از وضعیت رسانه در ایران نیز بود. تقدیر می شد، اما متاسفانه جریان اصلی رسانه جای دیگری شکل می گرفت. از این روست که بخش اعظم سیاستگزاران و مدیران رسانه ای ما نسبتی با او پیدا نمی کنند

مفتخرم که چه در دوران ایسنا و چه در سالهای بعد مرا به شاگردی پذیرفت و راهنمایی هایی بس راهگشا پیش رویم قرار داد.

همه ما به او مدیونیم، خدایش رحمت کند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.