باشگاه برق همچنان سرگردان است /آقای کمانه ؛ خود کرده را تدبیر نیست

خبرپارسی-ریشه دار ترین باشگاه کشور. این عبارت را بارها و بارها برای برق شیراز به کار برده ایم اما هیچگاه تلنگری بر ذهن آنهایی که باید متوجه حساسیت امر باشند نبوده است.

خصوصی سازی برق شیراز آن هم به این شکل و سیاق ظلمی بی بدیل بر این باشگاه بود. مدیریت ناکارآمد در راس امر کار را به جایی کشانده که جالا باخت های برق در لیگ دسته دوم هم به چشم نمی آید.

آخرین خبر در این باره حکایت از آن دارد که طی صورتجلسه ای مقرر گردیده در بازیهای باقیمانده لیگ دسته دوم به ازای هر مسابقه ده میلیون تومان توسط اداره کل ورزش و جوانان به این تیم پرداخت گردد و اختیار امور هم به مهرداد شکاری واگذار گردیده است.

حسین فارسی هم گویا پس از ماهها از پس پرده غیبت بیرون آمده و طی تماسی تلفنی با کمانه اعلام داشته که آبهشت هیچ سمتی در باشگاه ندارد. تو گویی حالا سمت داشتنش چه دردی را درمان کرده بود! حضور فارسی و این نوع مدیریت بزرگترین توهین به برق و هواداران و پیشکسوتان آن است.

شیروانی هم همچنان نمی داند در این بازی چه کاره است.۲۵۰ میلیون پرداخت نموده تا حداقل در رسانه ها بتواند خود را مالک باشگاه بداند. مالکیتی که هیچ جا به ثبت نرسیده و رسمیت آن در حد لیگ محلات هم نیست.

در این اوضاع و احوال برق هم هر روز به دسته سوم نزدیک و نزدیک تر می شود. شاید این پرسش قابل توجه باشد که بین برقی که به هرحال مبالغی را برای این فصل هزینه کرده و تعهداتی ایجاد نموده که به بار بدهی های باشگاه می افزاید و شاهین بوشهری که همان ابتدای کار پا به لیگ دسته دوم نگذاشت چقدر فرق است؟ اگر بنا بر این نوع مدیریت و سقوط بود همان بهتر که از ابتدا وارد مسابقات نمی شدند.

در این مقال روی صحبت مان با کمانه است. از برق منطقه ای انتظاری نمی رود زیرا مدیریت آنجا ثابت کرده تا چه اندازه به این تیم قدیمی بها می دهد و برای آن دلسوزی می نماید. او سهم خود را خوب به جا آورده اما حق داریم از کمانه بپرسیم چرا از موضع مدیرکل ورزش استان برق را نمی بیند؟ دیدن به معنای کمک های صدقه ای نیست. دیدن یعنی محکم و استوار ایستادن و تکلیف پروانه و مدیریت باشگاه را مشخص کردن. افسوس که او به عنوان چهره ای ورزشی همسو با جریانات غیر ورزشی در رساندن برق به این پرتگاه سهم پررنگی دارد. این خود کرده ای است که تدبیر ندارد.

برگزاری نشست با صاحبنظران و پیشکسوتان و افراد آشنا به مبنانی حقوقی و قانونی ماجرا شاید می توانست و می تواند در فرار از این بن بست کارساز باشد اما جناب مدیرکل هنوز نسخه شفابخش را نیافته است. حق داریم نگران برق باشیم. خیلی هم حق داریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.