اصول گرایی مرد زنده باد اصول گرایی اصیل

خبر پارسی – محمد حسن حائری شیرازی :زمانی سعید حجاریان گفته بود اصلاحات مرد زنده باد اصلاحات انچه از رفتار اصول گرایان در این انتخابات مشاهده می شود هر چه کم رنگ تر شدن اصول اسلامی در رفتار اصول گرایان است وباید گفت اصول گرایی مرد زنده باد اصول گرایی.

اصول گرایی نامی بود که در دهه سوم انقلاب یکی از دوطیف عمده فعالان سیاسی در قبال اصلاح طلبان بر خود نهاد. پیش از آن وقتی اولویت های این دوطیف بیشتر مباحث اقتصادی بود این دوجناح “چپ “،یعنی متمایل به اقتصاد دولتی و “راست”، یعنی متمایل به اقتصاد غرب وسرمایه داری خوانده می شدند.

در سال های دولت اصلاحات باتوجه به رویکرد افراطی محوریت این جریان سیاسی که همان جبهه مشارکت بود تقابل بین عقل ودین وضرورت محدود نمودن حوزه نفوذ دین در سیاست شعار این جناح گردید وبه عبارتی بوی سکولاریزم از جناح اصلاح طلب به مشام می رسید. در تقابل با این رفتار سیاسی طیف مقابل برای تاکید بر حفظ راه بری دین در سیاست نام خود را اصول گرا گذاشت.

گذشت زمان وخطاهای استراتژیک وروحیه دینی که در طول صدها سال با جان جامعه ایران امیخته است موجب ادبار مردم به جناح موسوم به اصلاح طلب گردید که نمونه ان انتخابات سال ۸۴ بود همچنین مقاومت حاکمیت در مقابل سکولارها وبیرون راندن ایشان از عرصه حاکمیت به تعدیل گفتمان اصلاحات وبازگشت این گفتمان به مسیر واعتدال گردیدکه اقبال مردم را به دنبال داشت.
اما فی الحال این گفتمان اصول گرایی است که از همان دین فطری مردم یعنی صداقت وامانت وعدالت فاصله گرفته است مدعیان پایبندی به اصول وسنت در هشت ساله دولت احمدی نژاد درقبال ظلم بیصداقتی کاندید مورد حمایت خویش برخی سکوت اختیار کردند وبعضی دیگر باتئوریزه کردن رفتار های هنجارشکنانه او بادروغ وتهمت همراهی کردند اما منقدین این جناح به دولت به حاشیه رانده شدند.
بی توجهی این جناح سیاسی به فشار های ناشی از تحریم که از طاقت عامه مردم خارج بودوشعار زدگی یکی دیگر از نمادهای فاصله گرفتن جناح موسوم به اصول گرا از عقلانیت که خمیرمایه دین است مردم را به ادبار به این جناح سیاسی کشاند.
از طرف دیگر حذف رقیب سیاسی این جناح در مسیر تایید صلاحیت موجب نوعی غرور و وتاخیر در بازسازی گفتمان افت زده اصول گرایی گردید انچه در انتخابات گذشته بیش ازهمیشه به چشم می اید رفتارتوام با تخریب رقیب وفروگذاردن تمامی اصول برای وصول به قدرت است.
اصول گرایی استحاله شده واصول مداران بامیدان داری افراطیون این جناح به حاشیه رانده شده اند احیاءگفتمان اصول گرایی تنها با انزوای افراطیون این جناح وبازگشت به عقلانیتی که این جناح در دودهه اول انقلاب پیگیر آن بود با بازگشت به انصاف وصداقت وامانت وبا ایستادن این جناح بر روی پای خود ونه اتکا به اهرم رد صلاحیت رقیب ممکن است.
اصول گرایان بایست رابطه خود را با مردم بر اساس طاقت عامه مردم ونه خواست وتحمل خواص رابطه خود ورهبر را براساس نصیحت وخیر خواهی ونه تملق و تبعیت مرید ومراد وار ورابطه با نخبگان این جناح را بر اساس شرح صدر وتحمل ونه برچسب زدن وحذف بازسازی کنند.
به امید ان روز زنده باد اصول گرایی مبتنی بر اصلاح خود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.