آرشیو برچسب: مكتب‌ ادبی‌ شیراز

مكتب‌ ادبی‌ شیراز

download

*كوروش‌ كمالی‌ سروستانی‌ خبر پارسی – تغییر پایتخت‌ ایران‌ از غزنین‌ به‌ اصفهان‌ در سال‌ 555ه..ِ. (1134 میلادی‌) به‌ وسیله‌ سلجوقیان‌ و حمله‌ مغولان‌ در اوایل‌ قرن‌ هفتم‌ (قرن‌ 13 میلادی‌) به‌ خراسان‌ موجب‌ آن‌ شد كه‌ فرهنگوران‌ وفرهنگسازان‌ ایران‌، شرِ ایران‌ را به‌ سوی‌ غرب‌ و جنوب‌ ایران‌ ترك‌ كنند. شعر و نثر فارسی‌ كه‌ درخراسان‌ بزرگ‌ زاده‌ شده‌ ...

ادامه مطلب »
bigtheme