آرشیو برچسب: روز بارانی

زیر پوست شهر؛خاطره ای خیس از یک روز بارانی در شیراز!

۱۳۹۴۱۱۱۲P4idm7b123

خبر پارسی – فرزاد صدری – مستاصل بود زیر بارش بی رحمانه باران با دخترش به سمت ماشینی می رفت اما نیمه راه برمی گشت.غم را می شد از عمق نگاهش به وضوح دید.بار دیگر دست دختر را گرفت اما باز هم دهانش نیمه باز ماند به سمتش رفتم بریده بریده و لرزان گفت:آقا چند ساعت دربست!سوارش کردم – توضیح ...

ادامه مطلب »
bigtheme