خانه » اجتماعی » کمالی سروستانی: نشست های روزنامه نگار در زوم جای نقد سیاسی و یا ایدئولوژیک نیست/کامیاب: روزنامه نگار در زوم فرصتی برای تمرین دموکراسی در حوزه ی رسانه است

کمالی سروستانی: نشست های روزنامه نگار در زوم جای نقد سیاسی و یا ایدئولوژیک نیست/کامیاب: روزنامه نگار در زوم فرصتی برای تمرین دموکراسی در حوزه ی رسانه است

پیوند ثابت http://khabarparsi.ir/?p=10975

خبر پارسی – سردبیر روزنامه تماشا سردبیر روزنامه تماشا سلسله نشست های روزنامه نگار در زوم را فرصتی برای آگاهی و افزایش معرفت دست اندرکاران حوزه رسانه دانست و گفت :جلسات روزنامه نگار در زوم آیینه تمام نمای روزنامه نگاری فارس است و من و جا دارد از مدیرکل مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس جناب آقای کمالی برای برگزاری این جلسات تشکر ویژه داشته باشم.
به گزارش روابط عمومی مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس دهمین نشست روزنامه نگار در زوم به بررسی و نقد مهدی آماده سردبیر سابق روزنامه نیم نگاه و فعلی روزنامه تماشا اختصاص داشت که میهمان ویژه این برنامه پهلوان امید نوروزی قهرمان المیک و جام جهانی کشتی فرنگی در شیراز بود.
در این نشست زهرا جعفری با ارائه یادداشتی به نقد و بررسی کارنامه کاری مهدی آماده پرداخت.در یادداشت خانم جعفری آمده است:

IMG_4816

مهدی آماده ذوق و استعداد فعالیت در حرفه روزنامه نگاری را دارد

مهدی آماده را از سال های دور می شناسم .انگار همین دیروز بود داشت با رئیس هیئت کشتی،تلفنی صحبت می کرد و به او می گفت که مالک هتل چمران حاضر شده،اسپانسر تیمش شود.
چند ماهی می شد که به نیم نگاه آمده بود و در این مدت اندک توانسته بود،جایگاهی برای خودش پیدا کند .آن هم در روزگارانی که امنیت کار خبری خبرنگاران ،حداقل در روزنامه ما بسیار متزلزل و شکننده بود،اما اوماند….
او ، رسانه ای را که در آن کار می کرد خوب می شناخت و از ظرفیت و کارآیی آن آگاه بود.مهدی آماده در حالی که با اخلاق روزنامه نگاری ،ارزش های خبری ،منابع و‌دیگر مولفه های روزنامه نگاری آشنا بود، به “روزنامه نگاری کسب و کار ” روی آورد .
او از مهارت های ارتباط کلامی و غیر کلامی که از ویژگی های یک خبرنگار موفق است ،برخوردار و‌آشنایی نسبتا خوبی با نگارش و‌تنظیم خبر دارد.اما در چیرگی بر احساسش چندان موفق نیست و به همین دلیل گاهی اوقات،در مقالات و‌گزارش هایش،تسلیم احساسات خود می شود.در حالی که همدردی و همدلی با مخاطب با احساساتی شدن متفاوت است.
” مهدی آماده” از ذوق،استعداد،علاقه و قریحه روزنامه نگاری که از ویژگی های یک خبرنگار است برخوردار می باشد،اما در نگاه حرفه ای روزنامه نگاری،باید به نمایندگی از مردم در بحث اطلاع رسانی سالم و بیان حقایق،عملکردها و رفتار افراد جامعه به ویژه مسئوولان و صاحب منصبان را زیر ذره بین قرار داد و سپس به نقد و‌ موشکافی اقدامات و رفتارها پرداخت.رویکردی که او را در ادامه کار روزنامه نگاری اش با آن فاصله گر فت و باعث شد در برخی از مواقع در انعکاس رخدادها و واقعیت ها از حالت بیطرفی خارج شود.
او با فن بداهه گویی یا ممتاز گفتاری که از مولفه های یک خبرنگار موفق است و بر اثر مطالعات و تمرین های بیانی به دست می آیند چندان آشنا نیست.زیرا گاهی اوقات لازم است که خبرنگار از خود چیزی برای گفتن داشته باشد و‌در کنار مباحث مختلف دیدگاه تحلیلی خود را ارائه کند.
آماده خبرنگاری است که در عرصه روزنامه نگاری ورزشی،بازرگانی و اقتصادی می تواند خوب بدرخشد.در کارهای او از ۸ مدل تاثیر اجتماعی رسانه ، ۳ رویکرد روابط عمومی .سو گیری رسانه ای و سرگرمی غالب است.
او با خبر نویسی مدرن نه به شکل آکادمیک که به شکل تجربی آشنایی دارد و می داند که باید خبر را کوتاه نوشت و به همین خاطر اکثر مقالات و گزارش های خبری او کمتر از ۵۰۰ کلمه است،اما یادمان باشد که کوتاه نوشتن خبر به معنای قربانی کردن اطلاعات نیست و ایجاز در خبر یا موجز نویسی به معنای حذف یکسری اطلاعات نیست و‌در این مسیر ،مهدی آماده گاهی در سایه کوتاه نویسی هایش،دچار پراکندگی و در نهایت ایجاد سردرگمی ذهنی در مخاطب می شود ،ولی باز هم‌می گویم مهدی آماده انصافا ذوق و استعداد فعالیت در حرفه روزنامه نگاری دارد.
درنگاه مهدی آماده اقتصاد رسانه بر دیگر بخش های رسانه، برتری و ارجحیت داشته و او از روزنامه نگاری غوطه ور و تحقیقی به شدت پرهیز دارد.
آماده را در دسته بندی روزنامه نگاری می توان در زمره روزنامه نگاری مشارکتی و عمومی قرارداد.زیرا او از دسته روزنامه نگاران اطلاعاتی محور نیست و گاهی اوقات به نظر می رسد،اهداف روزنامه نگاری برایش نامشخص است،اما باید بپذیریم که او روزنامه نگاری روایتی را خوب می شناسد و روزنامه نگاری تجزیه و تحلیل را به صورت ناقص دنبال می کند.
مهدی آماده با ماهیت رسانه،توان خبر رسانی و قدرت رسانه کاملا آشناست اما معلوم نیست چرا برخی اوقات درانعکاس اخبار و رویدادهااز شم روزنامه نگاری خود به خوبی بهره نمی گیرد.
در بحث سواد رسانه ای که نوعی استفاده مبتنی بر آگاهی و فایده مند از سپهر اطلاعاتی و قدرت درک نحوه کارکرد رسانه و معنی سازی آنهاست،مهدی آماده باید خود را تقویت کند زیرا روزنامه نگاری که از راه تجربی این حرفه را آموخته با روزنامه نگاری که آموزش آکادمیک را به این تجربه اضافه کرده،از جنبه سواد رسانه ای و‌مقهور سازی مخاطب تفاوت های عمده ای با یکدیگر دارند.
و بالآخره مهدی آماده گاهی جایگاه پراگماتیسم خود را به عنوان یک روزنامه نگار فراموش کرده و در ورطه جناح بندی ها غوطه ور می شود،که این خطای استراتژیک به شدت به جایگاه حرفه ای و ارزشمند روزنامه نگاری او خدشه وارد می کند.
آماده باید بیاموزد جایگاه روزنامه نگار فراتر و‌ ارزشمندتر از نگاهای جناح های سیاسی است و بهتر است که روزنامه نگار بماند!
در آخر تلاش مشهود و غیر عادی و غیر معمول او در تصاویر و‌گزارش ها برای معرفی خود،از دیگر نکات قابل تامل و قابل اصلاح در مسیر حرفه ای اوست.و باید بپذیرد که این معرفی کاذب چندان دررارتقاء جایگاه او اثر مثبت نداشته و برعکس تا اندازه ای به آن آسیب نیز خواهد رساند.

IMG_5039

رسانه های اجاره ای پدیده ای نامیمون برای روزنامه نگاری فارس است

بنا بر گزارش روابط عمومی مرکز اسناد، محمد محسنی سردبیر ماهنامه شاخه طوبی نیز در این نشست گفت: دوران سردبیری مهدی آماده در روزنامه نیم نگاه که مصادف با دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد است را می توان دوران « ورود و گسترش لمپنیسم » در مطبوعات فارس نام گذاری کرد!
محمد محسنی دوره اول سردبیری آماده را همزمان با دوره ای دانست که متاثر از دولت وقت،دوره ستیز یا توهم عجیب رسانه ای است و البته از بد حادثه آماده در همین دوران سردبیر می شود،دورانی که ورود و گسترش لمپنیسم در مطبوعات فارس را شاهد هستیم .دورانی که شاهد مستهلک شدن روزنامه نگاران فارس متاثر از فضای پوپولیستی فرهنگی از سوی دولت هستیم.انتظار فرهیختگان حوزه فرهنگ و روزنامه نگاران نسل دوم فارس از مهدی آماده این بود که خود را از این فضا دور نگه دارد و تحت تاثیر این لجام گسیختگی فرهنگی قرار نگیرد اما متاسفانه آماده فقط در به کارگیری رنگ و عکس مخاطب خود را جلب می کند اما خبری از محتوای عمیق روزنامه نگاران نسل دوم فارس که خود او بخشی از این جریان بوده،نیست.
او پدیده رسانه های اجاره ای را پدیده ای نامیمون برای روزنامه نگاری فارس دانست که روزنامه نیم نگاه در شیراز آن را باب کرد و باعث شد به بدنه روزنامه نگاری فارس هزینه های اقتصادی زیادی را تحمیل کند.
وی رسالت اصلی روزنامه را فرهنگ سازی و آگاهی بخشی دانست و افزود: روزنامه نیم نگاه در دوران سردبیری مهدی آماده از یک جایی دیگر روزنامه نیست چرا که ۸۰ درصد تیتر و اخبار او دولتی است و از همین تعداد باز حدود ۷۰ درصد نقل قول است که روزنامه را تا حد یک بولتن دولتی پایین می آورد.شاید معضل اقتصادی و کمبود نیروی کار باعث گرایش روزنامه به این سمت شده است اما فراموش نکنیم شرایط کاری دوران سردبیری آماده شرایط خوب فرهنگی در حوزه رسانه نیست ولی توقع می رفت آماده شرایط را به نفع جریان سازی فرهنگی برگرداند چرا که او خود محصول یک دوران فکری و تاثیر گذار فرهنگی است.
محسنی معتقد است آماده در بخش سردبیری بهردید بصری مخاطب احترام نمی گذارد و هیچ فضای گرافیکی خاصی در صفحه اول روزنامه او نمی بینی به گونه ای که مخاطب او سرگیجه می گیرد.
وی از تعدد تیتر های دولتی در صفحه اول روزنامه هایی که آماده سردبیرش بوده انتقاد کرد و گفت: حتا روزنامه های دولتی هم تا این اندازه در صفحه اول تیتر دولتی ندارند گاهی حتا ما در صفحه اول از یک سازمان دولتی چند تیتر می بینیم که این موضوع باعث بی اعتمادی مخاطب از روزنامه می شود.معتقدم هر وقت توانستیم باب میل مخاطب روزنامه منتشر کنیم باید وارد اینذعرصه شویم وگرنه همان بهتر که دور روزنامه نگاری را خط بکشیم! مهم برای من این است که رسانه ای منتشر کنیم که مولد باشد و نیروی خلاق فرهنگی تربیت کند همچنانکه هفته نامه چلچراغ نه تنها روزنامه نگارانی خوب که سینما گرانی موفق تربیت کرد.
سردبیر ماهنامه شاخه طوبی در پایان گفت روزنامه یا باید مخاطب را اقناع کند یا قدرت را نقد کند یا سرگرمی باشد که در هر صورت باید اسلوب و قواعد خاص خودش را داشته باشد و من امیدوارم مهدی آماده با پتانسیل خوبی که دارد و با استفاده از ظرفیت فرهنگی و هوش رسانه ای خود قدرت را به گونه ای نقد کند که مخاطبش را اقناع کند.

IMG_4832

اگر مهدی آماده نبوپد روزنامه نیم نگاه در سال های سخت ریاضت اقتصادی ناپدید می شد

بنا بر این گزارش مدیر کل ورزش و جوانان استان فارس نیز نشست های روزنامه نگار در زوم را فرصتی برای تمرین دموکراسی در حوزه ی رسانه دانست و گفت : اگر رسانه های فارس از این فرصت که مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس در اختیار آنها گذاشته استفاده بهینه کنند و نقد را عاملی برای رشد و توسعه خود بدانند می توان آینده ای روشن را برای روزنامه نگاری فارس متصور بود.

حیدر علی کامیاب نقد را برای کسانی دانست که کار ،تلاش و فعلیت می کنند و گرنه کسی به قطاری که ایستاده سنگ نمی زند.لذا جلسه ی نقد عملکرد مهدی آماده را جلسه ی نقد یک فعال مطبوعاتی می دانم.
وی که به همراه امید نوروزی قهرمان المپیک و جام جهانی اخیر در شیراز به دهمین نشست روزنامه نگار در زوم آمده بود شهامت و شجاعت مهدی آماده را قابل تحسین دانست و گفت: آماده انصاف را در خبر رعایت می کند و واقعیت را می نویسد او اگر دشمن است دشمنی اش رو است و دوستی او نیز مشخص است بنا بر این تکلیف ما با او روشن است و می دانیم که با شخصیتی مرموز و پیچیده رو به رو نیستیم و آثار این روزنامه نگار نیز مصداق عینی شخصیت اش است.
کامیاب تلاش بی وقفه مهدی آماده را برای زنده نگه داشتن روزنامه نیم نگاه ستود و گفت: اگر مهدی آماده نبوپد روزنامه نیم نگاه در سال های سخت ریاضت اقتصادی ناپدید می شد اما عشق و علاقه وافر او به همراه شم اقتصادی اش در این حوزه روزنامه را سر پا نگه داشت.
مدیر کل ورزش و جوانان فارس در پایان برگزاری جلسه نقد مهدی آماده را برای آینده کاری او خوب دانست و گفت سردبیر روزنامه تماشا باید بعد از این جلسه و در خلوت خودش ضعف های کاری اش را برطرف کند تا روزنامه نگاری فارس از او به عنوان یک سرمایه رسانه ای استان یاد کند.

IMG_4809

فاصله زیاد آماده با خاستگاه روزنامه نگاری اش سوال برانگیز است

سرپرست خبرگزاری ایلنا در فارس نیز با بیان اینکه همیشه فاصله زیاد مهدی آماده با خاستگاه روزنامه نگاری اش سوال برانگیزبوده است ،گفت:این فاصله زمانی مشهود تر می شودکه روزنامه نگاری افرادی همچون حمید روستا،امید صدیق،فرزادصدری و دیگر بچه های قدیمی ایسنا با روزنامه نگاری کنونی مهدی آماده مقایسه می شود.
محمدجواد شلتوک کار با بیان اینکه شاید باید سبک روزنامه نگاری مهدی آماده را معلول اقتصاد وابسته ی رسانه ها به دستگاه های دولتی بدانیم،افزود:خوب یا بد،زشت یا زیبابایدقبول کنیم که مهدی آماده درفضای مطبوعاتی استان فارس حضور دارد.
وی اعتماد به نفس آماده را در قبول مسئولیت مدیریت یک روزنامه در شرایط اقتصادی کنونی جامعه ستود و گفت:به نظر می رسد برای مهدی آماده لوگوی نشریه اهمیت آنچنانی ندارد،چراکه آماده ی تماشا همان کاری را می کند که آماده نیم نگاه انجام می داد.
سردبیر سابق هفته نامه ماه رویان افزود:سابقه آماده نشان می دهد که اگر قرار باشداو بعد از تماشا مسئولیت یک نشریه دیگر را نیز قبول کند،نباید منتظر یک تحول عظیم در ساختارآن نشریه بود،چراکه تکلیف آماده با استراتژی رسانه ای اش مشخص است.
شلتوک کار هدف اصلی و نهایی آماده در رسانه را مرتفع ساختن ایده های اقتصادی اش دانست و گفت:درکارنامه آماده کمتر اثری از تلاش برای جریان سازی دررسانه مشاهده می شود.
وی با اشاره به انتقاداتی که به این سبک از روزنامه نگاری مطرح است گفت:اگر این روش را روش غلطی در عملکرد رسانه های فارس بدانیم ،آنگاه باید آماده را قربانی فضای غلط اقتصادی حاکم بر رسانه های فارس معرفی کنیم.

آماده یکی از هنرمندترین روزنامه نگاران نسل دوم روزنامه نگاری فارس است

حسن شلتوک کار فعال مطبوعاتی و همکار مهدی آماده در روزنامه تماشا نیز در این نشست گفت:مهدی آماده را نباید در گاز انبر امنیت و اقتصاد رسانه ای گذاشت.او یکی از هنرمندترین روزنامه نگاران نسل دوم روزنامه نگاری فارس است.
به اعتقاد وی مهدی آماده نیم نگاه را از زیر صفر بالا آورد و مثل یک زمین سوخته آن را کشت کرد و به ثمر نشاند.
حسن شلتوک کار گفت: گمان نمی کنم در سن آماده کسی باشد که چهل نیرو در حوزه رسانه داشته باشد.در واقع او در حوزه رسانه خوب اشتغالزایی می کند آن هم در شرایطی که فضای امنیتی هنوز در رسانه ها حاکم است اگرچه اداره کل فرهنگ و ارشاد فارس خاکریزهایی که به رسانه ها حمله می کنند را خنثی کرد.
وی انتشار نسخه الکترونیکی روزنامه تماشا قبل از چاپ آن را از کارهای خوب مهدی آماده دانست که شاید در سطح کشور هم بی نظیر باشد.اگرچه بوی چاپ و‌کاغذ و روزنامه هنوز علاقمندان خاص خودش را دارد و مهم این است که بلد باشیم چگونهذیک نشریه کاغذی پرمخاطب را منتشر کنیم همانطور که برخی مجلات مکتوب ظهر نشده روی دکه ها تمام می شود.
او در پایان گفت اگر سبک کار امثال حمید روستا و امید صدیق بازی با کلمات و تیترهای کوتاه ضربه ای بود و از آماده به این دلیل که هم دوره آنها بوده برای تیترهای بلندش ایراد می گیرن باید بگویم دکتر معتمد نژادهم تیترهای دوخطی و گاه ۱۲ کلمه ای می زد. مهدی آماده را باید به عنوان سردبیری که کار خبری همدکرده پذیرفت.اگرچه طبیعی است او در جایگاه مدیر روزنامه دست به عصا شود.

IMG_5013

در دوسال گذشته ۱۶۰ مجوز مکتوب و مجازی در حوزه رسانه صادر شده است

این گزارش می افزاید: معاون مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس نیز در این نشست ،انتشار روزنامه را در شرایط نامناسب اقتصادی کاری سخت دانست و گفت : مهدی آماده شش سال پر استرس را پشت سر گذارده که پنج سال آن را صرف انتشار روزنامه نیم نگاه و بیش از یک سال را صرف انتشار روزنامه تماشا کرده است
صابر سهرابی در دهمین نشست روزنامه نگار در زوم همت بلند مهدی آماده را در انتشار دو روزنامه اجاره ای ستود و گفت از همین تریبون از جناب آماده میخواهم دست از روزنامه اجاره ای بردارد و خودش اقدام به گرفتن مجوز روزنامه کند
وی خاطر نشان کرد در دوسال گذشته ۱۶۰ مجوز مکتوب و مجازی در حوزه رسانه صادر شده که از این تعداد ۱۳۰ مجوز مکتوب و ۳۰ مجوز مجازی بوده است و در حال حاضر ۳۵ نفر دیگر نیز در نوبت گرفتن مجوز قرار دارند
او همچنین از آماده شدن کارت خبرنگاری برای خبرنگاران باسابقه استان خبر داد و گفت امیدواریم با صدور کارت خبرنگاری سره را از ناصره در حوزه خبرنگاران تشخیص دهیم و آمار درستی از خبرنگاران استان داشته باشیم.

IMG_4957

نشست های روزنامه نگار در زوم فرصتی برای  افزایش معرفت دست اندرکاران حوزه رسانه است

به گزارش روابط عمومی مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس سردبیر روزنامه تماشا پس از استماع سخنان منتقدین ، سلسله نشست های روزنامه نگار در زوم را فرصتی برای آگاهی و افزایش معرفت دست اندرکاران حوزه رسانه دانست و گفت :جلسات روزنامه نگار در زوم آیینه تمام نمای روزنامه نگاری فارس است و من و جا دارد از مدیرکل مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس جناب آقای کمالی برای برگزاری این جلسات تشکر ویژه داشته باشم
مهدی آماده فضای کار خبرگزاری و نشریات مکتوب را بسیار متفاوت دانست و گفت : کار در خبرگزاری ایسنا به دلیل فضای معرفتی حاکم بر آن بسیار متفاوت با کار در روزنامه است و من می پذیرم متاثر از فضای روزنامه کیفیت قلم من نسبت به سال های حضورم در خبرگزاری کمی پایین آمده است.
آماده سپس به تفاوت سطح کار در حوزه ی خبرنگاری و کار اجرایی در روزنامه اشاره کرد و گفت:در مقایسه با کار خبری و کار اجرایی در روزنامه باید بگویم کار خبری یک سرگرمی مفرح بود و گاهی آرزو میکنم آن دوران ادامه پیدا می کرد !
سردبیر سابق روزنامه نیم نگاه به دوران حضورشبه عنوان سردبیر این روزنامه اشاره کرد و گفت در ۲۱خرداد ماه ۸۹ روزنامه نیم نگاه را با ۸صفحه کاهی با تیراژ ۶۰۰نسخه تحویل گرفتم و روزی که آن را تحویل دادم توانسته بودم روزنامه را مجددا به جایگاه دوم استان برسانم به گونه ای که دو سال و نیم روزنامه را با ۲۰صفحه منتشر کردم که ۴ صفحه آن به صورت تمام رنگی بود. البته در اواخر کار روزنامه با ۱۶ صفحه منتشر می شدکه بازهم ۸ صفحه بیشتر از زمانی بود که آن را تحویل گرفته بودم.
مهدی آماده با پذیرش برخی از نقد هایی که بر او در جلسه وارد شد گفت بسیاری از نقد هایی که در این جلسه به من وارد شد نقد های درستی بود و بخش عمده ای از آن ها را نیز خود من هم می دانم به عنوان مثال من می دانم که تیتر دولتی زدن در صفحه اول روزنامه سم است اما در شرایط دهشتناک اقتصاد رسانه ناچاریم با این وجود قول می دهم که نقد های مطرح شده در این جلسه را برطرف کنم و در اصلاح رفتار رسانه ای خود به عنوان یک سردبیر کوشا باشم.
وی معضل خبرنگار نماها را یک تهدید جدی برای رسانه های فارس دانست و گفت متاسفانه گاهی یک نشریه ای منتشر می شود که سالی دوبار بیرون می آید اما همین نشریه ها گاهی تا ۱۰ خبرنگار دارند که خروجی کار آن ها صفر است اما مدیر نشریه با صدور کارت خبرنگاری برای این عده به پیکره نحیف روزنامه نگاری استان ضربه می زند.
سردبیر سابق روزنامه نیم نگاه در پایان گفت: در این ۱۴ یا ۱۵ سال که برای نیم نگاه زحمت کشیدم محاصل اش این شد که در این جلسه حتی یک نفر از این روزنامه وجود ندارد و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!

IMG_5033

هدف رسانه  علاوه بر آگاهی اجتماعی ، اقتصاد رسانه است

بنا بر این گزارش ،مدیر کل مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس نیز هدف رسانه را علاوه بر آگاهی اجتماعی ، اقتصاد رسانه دانست و‌گفت: اقتصاد رسانه به خودی خود مذموم نیست اما بحث بر این است که اقتصاد رسانه تا چه حد خط قرمز یک سردبیر، خبرنگار و یا یک رسانه می تواند باشد؟
کوروش کمالی سروستانی عنوان کرد: در نقد جناب آماده به دو‌موضوع محافظه کاری و اقتصاد رسانه اشاره شد که البته در بحث اقصاد رسانه هیچ جای دنیا تعریف نکردند که رسانه ها عام المنفعه هستندبلکه تعریف رسانه آگاهی اجتماعی و اقتصاد رسانه است و‌ هیچ نشریه ای در دنیا نیست که بدون اقتصاد بتواند خود را توجیه کند .
وی هدف گذاری رسانه را در بحث اقتصادی کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت دانست و‌گفت: جامعه ما یک جامعه مبتنی بر اقتصاد کوتاه مدت است لذارباید بتوانی خودت را با دولت ها تعریف کنی ،به همین دلیل رسانه های ما خودشان را کوتاه مدت تعریف می کنند و شاید نتوانند در دراز مدت چندان دوام بیاورند.اما اگر اقتصاد در رسانه دراز مدت تعریف شد،یعنی متکی بر کار تخصصی،جسارت،دقت،اخلاق ،توسعه فضیلت و‌نقد رذیلت اتفاق افتاد ،اقتصاد در دراز مدت هم تولید می شود.
به باور کمالی سروستانی ،اقتصاد رسانه به خودی خود،مذموم نیست اما بحث این است که اقتصاد رسانه تا چه حد خط قرمز یک سردبیر، یک خبرنگار و یا یک رسانه می تواند باشد؟ آیا او فقط می خواهد برود و بخش اقتصاد را بگیرد و بخش آگاهی اجتماعی و اخلاق حرفه ای را از رسانه حذف کند؟ که البته این هم یک راهی است و برخی این کار را می کنند اگرچه آقای آماده پذیرفت که ضرورت ها وجود دارد.
مدیر کل مرکز اسناد و‌کتابخانه ملی فارس، جامعه توسعه یافته را جامعه ای دانست که از مدیران توسعه یافته هم برخوردار است و‌تاکید کرد : فقط رسانه ها نیستند که در زمینه توسعه یافتگی مشکل دارند،مدیران ما هم باید توسعه یافته باشند،لذا وقتی یک مدیری توقع دارد،آنچه که می گوید سخن آخر است و انتظار دارد حرفش با تیتر درشت نوشته شود و یا خبرش بدون عکس به دلش نمی نشیند،طبعا یک نوع فرهنگ را دارد توزیع می کند و به جای اینکه رسانه فرهنگ را برای مدیر بسازد، ظاهرا مدیر فرهنگ را برای رسانه می سازد!!
کمالی سروستانی بر کارکرد تخصصی و معرفتی نشست های روزنامه نگار در زوم تاکید کرد و‌گفت: در نشست های روزنامه نگار در زوم نقد سیاسی و یا ایدئولوژیک نداریم و از نقد جناحی هم پرهیز می کنیم در این نشست ها حتا بحث شخصی هم نمی کنیم.خوبی ،کرامت اخلاق و‌…همه جای خود دارد .بحث روزنامه نگار در زوم یک بحث تخصصی حوزه رسانه است.لذا وقتی نقد تخصصی می کنیم باید محدودیت ها ،ضرورت ها و تحلیل مشخص در زمان مشخص جواب می دهد.نمی شود یکی را آرمانی بخواهیم بعد بگوئیم مابقی چیزها آرمانی نباشد بعد از طرف خود اخلاق طلب کنیم! لذا همه چیز باید اخلاقی باشد.
مدیر کل مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس با بیان اینکه مهدی آماده را در حوزه رسانه سالهاست که می شناسیم و رشد و‌جسارت ‌و پیشرفت او را شاهد بوده ایم ، گفت: آماده جلسه نقد خود را هنرمندانه به نقد دیگری تغییر داد که ماحاصلش دو مسئله اساسی محافظه کاری و اقتصاد بود.مسائلی که دغدغه دوستان حاضر در جلسه هم بود.آماده این جرات را داشت که شرایط را برای توجیه عملکردش بپذیرد.او عملکرد تخصصی را می شناسد اما اعتراف کرد که ایندعملکرد تخصصی را نمی تواند به کار ببندد و همین موضوع برای او یک گام رو به جلو برای رشداست،اما اینکه بگوئیم این موضوع کفایت می کند و‌ در همینجا متوقف می شود،خودش گفت نه باید به پیش برویم.
کمالی سروستانی در پایان با بیان اینکه نباید منتظر بشویم تا یک روز همه چیز عالی شود تا ما هم عالی شویم،گفت : اگر کسی بنشیند تا یک روز همه چیز برایش عالی شود آن روز نخواهد رسید اما اگر بتوانیم از ۵ به ۱۰ برسیم خیلی گام بزرگی برداشته ایم چرا که هر جامعه ای نیازمند گام‌های کوچک به سوی قله های بزرگ است.

IMG_5120

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

bigtheme