خانه » اجتماعی » در نشست نقد آثار مدیر خبرگزاری مهر منطقه فارس مطرح شد: رسانه ها در ایران ناقل حقیقت هستند نه کاشف حقیقت/ کارکرد رسانه ها علاوه بر اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی است/هژیر فتحی : عرصه روزنامه نگاری فارس مدیون محبت های کمالی سروستانی به رسانه است

در نشست نقد آثار مدیر خبرگزاری مهر منطقه فارس مطرح شد: رسانه ها در ایران ناقل حقیقت هستند نه کاشف حقیقت/ کارکرد رسانه ها علاوه بر اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی است/هژیر فتحی : عرصه روزنامه نگاری فارس مدیون محبت های کمالی سروستانی به رسانه است

پیوند ثابت http://khabarparsi.ir/?p=9874

خبر پارسی – هفتمین نشست روزنامه نگار در زوم این بار به سراغ جوانترین مدیر رسانه ای استان فارس رفت و به بررسی آثار دبیر منطقه ای خبرگزاری مهر و سرپرست این خبرگزاری در استان فارس پرداخت.
در نشست نقد مجموعه آثار هژیر فتحی که شامگاه پنج شنبه اول بهمن در تالار اندیشگاه مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس برگزار شد، سعید نظری به عنوان منتقد این نشست روزنامه نگاری را یک مهارت خواند و گفت: هژیر فتحی به عنوان یک کارشناس ارتباطات و دانشجوی ارشد این رشته، دانش روزنامه نگاری را دارد اما به اندازه کافی از مهارت روزنامه نگاری برخوردار نیست.

۱۹۷۵۲۵۳
به اعتقاد این روزنامه نگار با سابقه، هژیر فتحی در پرداختن به مباحث محض روزنامه نگاری، در استان فارس بی نظیر است و تلاش می کند قالب روزنامه نگاری جدید را در کارهایش رعایت کند اما با این همه فتحی به عنوان مدیر یک رسانه اطلاعاتش از حوزه های مختلف خبری محدود است و دامنه لغات و واژگان او گسترده نیست.
وی فتحی را در قامت مدیر رسانه یک روزنامه نگار موفق دانست که توانست در حوزه های میراث فرهنگی و محیط زیست خروجی آثارش را جهانی کند و صدای شیراز و فارس را در این حوزه ها به گوش دنیا برساند.
او افزود:فتحی با زیرکی خیلی زود از روزنامه دل کند و‌مقتضیات جامعه خود را در زمان مشخص شناخت.فتحی امروز با فتحی سال ۸۴ زمین تا آسمان فرق می کند با این وجود هنوز دامنه لغات او کم است و شاید قلمش هنوز به آن پختگی لازم نرسیده است لذا شاید قضاوت در این مورد برای او هنوز زود باشد.
نظری با تمجید از گزارش ترک خوردن تخت جمشید هژیر فتحی گفت : قلم فتحی در توصیف آنچه بر تخت جمشید گذشت ستودنی است و یا جایی که از خشک شدن دریاچه پریشان می نویسد نگاهش قابل تقدیر است اما سئوال اینجاست که چرا فتحی فقط تماشاچی خوبی است چرا او یک کنشگر نیست چرا قبل از ترک خوردن تخت جمشید و یا خشک شدن دریاچه پریشان قلم او در این حوزه نمی نویسد؟ علاج قبل از وقوع اتفاقی است که باید در آثار این روزنامه نگار جوان صورت بگیرد.
نظری نگاه تخصصی به یک یا دو حوزه را حلقه مفقوده روزنامه نگاران فارس دانست و پرداختن به حوزه های میراث فرهنگی و محیط زیست توسط هژیر فتحی به عنوان یک روزنامه نگار را ستود ولی در عین حال محدود ماندن یک خبرگزاری در دو حوزه میراث فرهنگی و محیط زیست را ضعف دانست و گفت: فرق است بین عملکرد فتحی به عنوان یک روزنامه نگار و عملکرد او به عنوان مدیر یک رسانه چرا که مدیر رسانه باید همه حوزه های خبری را رصد کند.
این روزنامه نگار با سابقه استان فارس،رسیدن به یک چارچوب ذهنی مشخص را از جمله ویژگی های یک روزنامه نگار موفق دانست و گفت: گزارش های هژیر فتحی هنوز به قوام لازم نرسیده و اگر او نام خود را از ابتدا یا انتهای گزارش هایش بردارد خواننده نمی تواند تشخیص دهد گزارشی را که خوانده نویسنده اش هژیر فتحی بوده است در صورتی گزارش نویسان موفق امضایشان پای آثارشان است و شما به راحتی می توانید قلم آنها را از دل گزارش تشخیص دهید.

۱۹۷۵۲۴۸
نظری داشتن یک چارچوب فکری مشخص را لازمه کار گزارش نویسی دانست و‌گفت: در گزارش های هژیر فتحی نمی شود تشخیص داد که او‌از کدام نحله فکری تبعیت می کند.از طرف دیگر او گاهی از حاکمیت حساب می برد و‌در گزارش هایش مخفی کار می کند و سرانجام نتیجه گیری مشخصی از گزارش هایش عاید خواننده نمی شود بلکه گزارش های او بیشتر طرح سئوال است تا ارائه راه حل و یا نتیجه گیری مشخص.
به اعتقاد این روزنامه نگار با سابقه، کار رسانه ایجاد چالش برای رسیدن به یک هدف مشخص است اما فتحی در آثارش خود را وارد چالش نمی کند و برای خود ایجاد هزینه هم نمی کند در حالی که آیندگان از ما خواهند پرسید با قلم خود چه کردید؟
وی مصاحبه چالشی را نیز ویژگی مهم یک روزنامه نگار موفق دانست و‌گفت: در تمام این سال ها کمتر مصاحبه چالشی را از هژیر فتحی دیده ام در حالی که حداقل انتظار می رفت او در حوزه های میراث فرهنگی و محیط زیست مصاحبه های چالشی و‌نفس گیری داشته باشد.
به اعتقاد این روزنامه نگار، فتحی سوژه های خیلی خوبی پیدا می کند که اغلب بکر و تازه هستند.سوژه های که کمتر روزنامه نگاری در شیراز به سراغ آنها می رود.با این وجود فتحی باید کار تحقیقاتی بیشتری انجام دهد اما متاسفانه مانند بسیاری از روزنامه نگاران استان زحمت تحقیق را کمتر به خود می دهد و بسیاری از مقدمه های گزارش های او کپی برداری های اینترنتی است،معتقدم فتحی باید از عافیت طلبی رسانه ای دست بردارد.
نظری تولید فیلم های کوتاه چند دقیقه ای را از کارهای خوب خبرگزاری مهر در استان فارس دانست و گفت: ورود به حوزه چند رسانه ای با توجه به کارکرد آن در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی از جمله ویژکی های مثبت فتحی در قامت مدیر رسانه است که نشان می دهد او نیاز زمان خود را به خوبی تشخیص می دهد.
سعید نظری حوزه فرهنگی را یک حوزه وسیع دانست که میراث فرهنگی تنها بخشی از این حوزه است اما متاسفانه خبرگزاری مهر در استان فارس که تلاش می کند خود را یک خبرگزای فرهنگی جلوه دهد از دیگر زیر مجموعه های فرهنگ مثل خوشنویسی و یا نقاشی غفلت کرده است .حتی در حوزه کتاب آنگونه که از این خبرگزاری انتظار می رود خروجی نمی بینیم مگر نمایشگاه کتاب تا نمایشگاه کتاب! در حالی که کتابخانه ها ،کتاب فروشی های سطح شهر و‌یا نویسندگان بومی استان می توان چالش خوبی برای این خبرگزاری در حوزه کتاب باشند.
سردبیر سابق خبرگزاری قرآنی در استان فارس، حوزه های دینی و قرآن محوری را از دیگر زیر مجموعه های مباحث فرهنگی دانست که خبرگزاری مهر بهتر و بیشتر می تواند به آنها بپردازد.
وی در پایان با تاکیدبر نقش رسانه ها در ارتقا فرهنگ عمومی گفت: رشد فرهنگ عمومی و آگاهی دادن به مردم وظیفه ذاتی رسانه ها دانست و امیدوارم خبرگزاری مهر استان فارس به مدیریت هژیر فتحی گامی جدی در ارتقا فرهنگ عمومی بردارد و خوراک فرهنگی روزنامه های استان را نیز این خبرگزاری فراهم آورد.
این گزارش می افزاید: فرزاد صدری دبیر اجرایی نشست های روزنامه نگار در زوم نیز رشد کیفی خبرنگاران و مدیران رسانه ها را باعث پویایی فرهنگ عمومی و رشد و توسعه استان در محورهای مختلف سیاسی، اقتصادی،اجتماعی ،ورزشی و فرهنگی دانست و‌گفت: رسانه های همگانی به عنوان یک نهاد مهم اجتماعی یکی از عوامل اثرگذار بر فرهنگ هر جامعه هستند و امروز کارکرد رسانه ها علاوه بر اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی است.

۱۹۷۵۲۵۰
صدری گفت: مجموعه نشست های روزنامه نگار در زوم، تلاش کرده و می کند،با نقد اهالی رسانه در استان فارس،بر کارکرد فرهنگی این عزیزان تاکید و نقش مهم آنها را در فرهنگ سازی یادآور شود.
وی خاطرنشان کرد: روزنامه نگاران زمانی می توانند یک مدیر، یک فرهنگور، یک هنرمند،یک اقتصاد دان و یا یک سیاستمدار و ‌ورزشکار را خوب نقد کنند، که خود از صافی نقد گذشته باشند و‌نشست های روزنامه نگار در زوم نقش این صافی را برای اهالی رسانه در فارس ایجاد می کند.
وی با تمجید از رویکرد فرهنگی خبرگزاری مهر اظهار امیدواری کرد که این خبرگزاری در گزارش های ورزشی،اجتماعی،اقتصادی و یا سیاسی خود نیز نگاه و رویکرد فرهنگی داشته باشد و به نوعی در همه زمینه ها فرهنگ سازی کند.
دبیر منطقه ای خبرگزاری مهر در نشست نقد و بررسی آثارش عرصه روزنامه نگاری فارس را مدیون محبت های کمالی سروستانی به رسانه دانست.
هژیر فتحی که در هفتمین نشست روزنامه نگار در زوم به بهانه نقد آثارش سخن می گفت،برگزاری ایندنشست ها را خلا جدی در آسیب شناسی رسانه های فارس دانست و‌گفت :وقتی نوبت به نقد آثار من رسید احساس کردم پا به سن گذاشته ام آنقدر که روزنامه نگار تازه کار دیروز نیستم!
وی با اشاره به پیشینه کاری خود در رسانه های مکتوب شیراز گفت: روزنامه نگاری سایبری را انتخاب کردم چرا که فضای کار گسترده تر بود و دانش روزنامه نگاری در این فضا بیشتر از نویسندگی به کارم می آمد چرا که در فضای سایبری نیازی نبود مقاله و سرمقاله بنویسم بلکه سعی کردم با روزنامه نگاری توسعه همگام شوم از همین رو تمام تلاش خودم را کردم تا با ژانرهای مختلف حوزه رسانه آشنا شوم و در کارم از آنها بهره بگیرم.
وی با انتقاد از کم توجهی روزنامه های چاپ شیراز به دو‌مقوله مهم و حیاتی میراث فرهنگی و محیط زیست گلایه کرد و گفت : در سال هایی که من شروع به کار در روزنامه ها کردم هیچ روزنامه ای در شیراز صفحه ویژه میراث فرهنگی و محیط زیست نداشت در حالی که استان فارس ۳۵۰۰ اثر ثبت شده ملی و هزاران متر مربع منابع طبیعی و زیست محیطی همانند پارک ملی بمو و دریاچه های پریشان و بختگان دارد که متاسفانه سهم اندکی در رسانه های فارس دارند.در تمام این سال ها اگر توانسته باشم توجه یکی از مدیران را به میراث فرهنگی و یا محیط زیست جلب کنم به نظرم به وظیفه خود عمل کرده ام.
وی افزود: متاسفانه اولویت هیچ کدام از خبرنگاران استان فارس در بیان مطالبات استان میراث فرهنگی و محیط زیست نبوده و سرمایه های فرهنگی استان را در این حوزه فراموش کرده ایم.
او در پاسخ به سئوال امین عطایی پیشکسوت روزنامه نگاری فارس که چرا خبرگزاری مهر تلخی ها را پررنگ نشان می دهد،گفت: آدم ایده آل گرایی نیستم و دوست ندارم دنیای پیرامونم را سیاه ببینم لذا اگر هم تلخی در خبرها و یا گزارش های مهر در استان می بینید،ناشی از رویدادی است که در استان به وقع پیوسته و ما در ایجاد آن رویداد هیچ نقشی نداشته ایم.
وی با اشاره به نقدهای سعید نظری گفت: انتقادات آقای نظری را اغلب وارد می دانم و درصدد پاسخگویی به انتقادات نیستم اما خوشحالم که به لحاظ کیفی خبرگزاری مهر در استان فارس، دوران بلوغ خود را سپری می کند.در تمام این سال ها خواستم خبرگزاری مهر محترم باشد و نمی دانم چقدر هدفم تامین شد اما همواره تلاش کردم خبری منتشر نکنم مگر اینکه خیر عمومی در آن باشد و بتوانم بعد از آن را نیز مدیریت کنم.
فتحی جریان سازی را بدون برنامه ریزی آفت کار رسانه دانست و‌گفت: یکی از ضعف های رسانه ای ما این است که جریان ساز هستیم اما مدیریت جریان را نمی توانیم داشته باشیم شاید اگر در عرصه رسانه محافظ کار هستم به این دلیل بوده است، اما همواره تلاش کردم از خبرگزاری مهر در استان فارس به بدی یاد نشود.همچنین تلاش کردم عصاره نیازهای جامعه را در این سال ها منعکس کرده باشیم.

۱۹۷۵۲۴۹
رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی مرکز فارس نیز در این نشست با اشاره با سابقه ایجاد خبرگزاری در دنیا و نقش کلاسیک آنها در تولید و توزیع خبر گفت: فضای مجازی و اینترنت در سال های اخیر تعریف خبرگزاری را عوض کرد و زیبایی گرافیک بر تولید خبر اضافه شد.
کوروش کمالی سروستانی با تاکید بر محوری بودن خبرگزاری ها در تولید و توزیع خبر گفت: خبرگزاری ها می توانند الگوی خوبی در عرصه رسانه باشند آنها به آگهی بسنده نیستند و نمی توان به مهارشان پرداخت .
به اعتقاد کمالی سروستانی رسانه ها در ایران ناقل حقیقت هستند نه کاشف حقیقت همانگونه که در دانشگاهها و در دفاع از ارزش ها هم کاشف حقیقت نیستیم بلکه ناقل آن هستیم امیدوارم رسانه های ما روزی کاشف حقیقت هم باشند.
وی در پایان بابیان اینکه خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات است و این سازمان در دوره های مختلف کارکردش متفاوت است گفت: هژیر فتحی اگر حوزه میراث فرهنگی را در جهت گیری خبری اش پررنگ می کند به این دلیل است که تابع کلان بودن به نفع همه نیست.جدا از اینکه به او نگاه یک‌مدیر رسانه را داشته باشم به عنوان یک روزنامه نگار پرداختن او به یکی دو‌حوزه کاری مشخص نکته مثبت کار اوست چرا که به این حوزه ها تخصصی پرداختن نشانه حسن کار روزنامه نگار است.

۱۹۷۵۲۵۱

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

bigtheme